1b. Jordas koordinatsystem

Dette er referert fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Konsekvensene av klimaendringene er ikke lik over hele jordkloden, og det er viktig at det er lett å forstå hvor på jorda vi snakker om. Breddegrader og lengdegrader er jordas koordinatsystem, og til sammen definerer disse hvor alle steder på jorda er. Fortsett å lese «1b. Jordas koordinatsystem»

1. Introduksjon til klimaproblemene

Dette er referert fra Andrew (se kilde nedenfor). Været er en opplevelse, eller enkelt måling av eksempelvis temperatur, vind og regn på et bestemt sted, ved en bestemt tid.

Klima er gjennomsnittsmålinger med tilhørende variasjon på et definert område over de tiårene målingene ble utført. Temperaturvariasjonen kan angis som rekordlave temperaturer og rekordhøye temperatur i perioden. Fortsett å lese «1. Introduksjon til klimaproblemene»