2. En logisk måte å se om klima endres

Dette er referert fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor).

For å vurdere om det er endringer i klima må vi sammenlikne perioder på flere tiår. Det letteste er å måle endringene fra det temperaturen pleide å være.  På grunn av lokale forhold varierer temperaturen mye fra sted til sted selv om de er rett i nærheten av hverandre. Det har vi alle sett når vi kjører Fortsett å lese «2. En logisk måte å se om klima endres»

1c. Skal vi tro på FNs klimapanel?

Dette er referert fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). På høyt spesialiserte tekniske områder er vi avhengige av råd fra eksperter. For klimaendringene er det FNs klimapanel sine rapporter som representerer meningen til verdens eksperter.

De som vil hindre at vi skal endre politikken for å motvirke klimaendringene pleier å så tvil om vitenskapen. Dette er den samme metoden som ble brukt av tobakkselskapene. De hadde en langvarig kampanje, der de spredde tvil om det var bevist at det var skadelig å røyke. Den offentlige debatten om helseskadene ved røyking ble holdt levende i flere tiår etter at vitenskapen hadde funnet ut Fortsett å lese «1c. Skal vi tro på FNs klimapanel?»

1b. Jordas koordinatsystem

Dette er referert fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Konsekvensene av klimaendringene er ikke lik over hele jordkloden, og det er viktig at det er lett å forstå hvor på jorda vi snakker om. Breddegrader og lengdegrader er jordas koordinatsystem, og til sammen definerer disse hvor alle steder på jorda er. Fortsett å lese «1b. Jordas koordinatsystem»

1. Introduksjon til klimaproblemene

Dette er referert fra Andrew (se kilde nedenfor). Været er en opplevelse, eller enkelt måling av eksempelvis temperatur, vind og regn på et bestemt sted, ved en bestemt tid.

Klima er gjennomsnittsmålinger med tilhørende variasjon på et definert område over de tiårene målingene ble utført. Temperaturvariasjonen kan angis som rekordlave temperaturer og rekordhøye temperatur i perioden. Fortsett å lese «1. Introduksjon til klimaproblemene»