Hjelp – sett grenser for meg!

Nå trenger jeg hjelp fra deg. Det er SÅ mange samvittighetsvalg å ta. Og så uendelig mange verdidiskusjoner…   Klima og samvittighetsvalg er kjempevanskelig. Jeg skulle ønske jeg var langt bedre på begge deler!  Og særlig i ferietider, for da sklir jo alt ut… Fortsett å lese «Hjelp – sett grenser for meg!»

Klimaavgift til fordeling, KAF.

KAF er en rask og effektiv metode for å få slutt på utslipp av fossile drivhusgasser. Denne metoden er tilpasset det økonomiske systemet vår verden har nå. Å få slutt på utslipp av fossile drivhusgasser er helt nødvendig dersom vi skal etterlate en beboelig planet. Fortsett å lese «Klimaavgift til fordeling, KAF.»

14d. Hva kan vi gjøre?

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Som  individer kan vi ta valg som reduserer vår andel av drivhusgassutslippene.

Hva kan hver enkelt av oss gjøre

Noen av tiltakene vil også spare oss for penger på kort sikt. Fortsett å lese «14d. Hva kan vi gjøre?»

14c. Hvordan kan vi nå klimamålet?

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Vi må kutte utslippene av klimagasser, og vi trenger å starte så snart som mulig.

Fortsett å lese «14c. Hvordan kan vi nå klimamålet?»

14b. Å velge et langsiktig mål

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Vi ønsker å redusere våre utslipp for å ta vare på klimaet for de som kommer etter oss. Vi trenger et langsiktig mål for hvor mye vi skal redusere drivhusgassutslippene våre. Fortsett å lese «14b. Å velge et langsiktig mål»

14.Hvorfor er klimaendringer så vanskelig?

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Vi vet at når det gjelder klimaendringer er det mye snakk og lite effektive tiltak. Det er mange grunner til at dette er vanskelig, og de belyses i dette innlegget. Fortsett å lese «14.Hvorfor er klimaendringer så vanskelig?»

13c. Klimavitenskapens historie – 1988 til 2014

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Denne historiefortellingen har et tydelig utsiktspunkt fra USA. 1988 var det året da klimavitenskapen gikk fra i hovedsak å være av akademisk interesse til å bli et politisk problem. Fortsett å lese «13c. Klimavitenskapens historie – 1988 til 2014»

13b. Klimavitenskapens historie – Hvorfor ble det forvirring?

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor).
Som vi så i forrige innlegg begynte det å bli tydelig allerede på 1930 tallet at temperaturen på vår felles klode var i ferd med å stige. Det var noen som allerede da forstod at temperaturøkningen kunne være menneskeskapt. Fortsett å lese «13b. Klimavitenskapens historie – Hvorfor ble det forvirring?»