8b. Hvordan blir fremtidens klima?

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Dette innlegget forteller oss hvordan fremtidens klima blir – eller heller hvilke mulige scenarier vi har foran oss når det gjelder klima. Vi ser på hvor vi er på veg nå, og hva vi kan håpe på ved heltemodig innsats fra alle verdens ledere Fortsett å lese «8b. Hvordan blir fremtidens klima?»

8. Hva påvirker fremtidens klima?

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Dette innlegget handler om hvordan vi mennesker kan påvirke fremtidens klima på jorden. Hvor mye klimagasser vi til sammen slipper ut påvirkes av hvor mange vi er, hvor mye vi forbruker og hva vi Fortsett å lese «8. Hva påvirker fremtidens klima?»

6b. Hva er klimaets tilbakekoplingssløyfer?

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). En av de aller viktigste oppgavene til klimaforskerne er å forutsi fremtidens klima. Fortsett å lese «6b. Hva er klimaets tilbakekoplingssløyfer?»

6. Tidsforsinkelse og strålingspådrag_ Lettlest

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Effekten på klima kommer ikke umiddelbart etter utslipp. Det er en tidsforsinkelse som gjør at konsekvensene fortsetter å øke selv om vi Fortsett å lese «6. Tidsforsinkelse og strålingspådrag_ Lettlest»

6. Tidsforsinkelse og strålingspådrag

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Effekten på klima etter utslipp kommer ikke umiddelbart, men det er en tidsforsinkelse som gjør at konsekvensene fortsetter å øke selv om vi Fortsett å lese «6. Tidsforsinkelse og strålingspådrag»