Hva sier FNs klimapanel om 1,5 °C oppvarming

Dette er skremmende lesning som vi må ta inn over oss og handle på. Hver eneste en av oss må handle på dette, og la politikerne forstå at vi
vil at de skal ta beslutninger som effektivt styrer oss unna scenario 2 eller 3. Fortsett å lese «Hva sier FNs klimapanel om 1,5 °C oppvarming»

14d. Hva kan vi gjøre?

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Som  individer kan vi ta valg som reduserer vår andel av drivhusgassutslippene.

Hva kan hver enkelt av oss gjøre

Noen av tiltakene vil også spare oss for penger på kort sikt. Fortsett å lese «14d. Hva kan vi gjøre?»

9c. Hva med landbruk og økosystem når klima endres

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Hvor sårbare vi mennesker og våre naturlige økosystemer er for klimaendringene avhenger av hvor fort temperaturen stiger. Fortsett å lese «9c. Hva med landbruk og økosystem når klima endres»

8b. Hvordan blir fremtidens klima?

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Dette innlegget forteller oss hvordan fremtidens klima blir – eller heller hvilke mulige scenarier vi har foran oss når det gjelder klima. Vi ser på hvor vi er på veg nå, og hva vi kan håpe på ved heltemodig innsats fra alle verdens ledere Fortsett å lese «8b. Hvordan blir fremtidens klima?»

8. Hva påvirker fremtidens klima?

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Dette innlegget handler om hvordan vi mennesker kan påvirke fremtidens klima på jorden. Hvor mye klimagasser vi til sammen slipper ut påvirkes av hvor mange vi er, hvor mye vi forbruker og hva vi Fortsett å lese «8. Hva påvirker fremtidens klima?»