Mitt Klimaengasjement

Mitt klimaengasjemetKlima, den viktigste saken i vår tid

Jeg er Brita Helleborg, og jeg tenker at klima er den viktigste saken i vår tid.  Vi er fortsatt i stand til å etterlate verden som et sted det er bra å bo for våre etterkommere, men vi kan ikke vente noe særlig lenger.

Vi kan fremdeles lykkes med å redde klima

Vi må ta inn over oss at det er ikke for sent ennå.  Sammen kan vi klare dette. Det kan fortsatt slippes ut noen tonn CO2 før katastrofen er fullstendig, men vi har ikke mange årene på oss om vi forsetter som vi gjør nå.

Jeg tror at grunnen til at så mange av oss ikke orker å forholde seg til hva som skjer med klimaet er at vi innerst inne tror det er for sent, slik at det føles tryggere å fortrenge det.  Vi kjenner oss helt ubetydelige.  I virkeligheten har vi alle en enorm indre styrke som vi kan slippe fri og styre dit vi vil.

Vi som ikke tilhører de familiene som har styrt verden verden har oppdaget at det er forventet at vi skal innordne oss de som leder samfunnet. Vi har en jobb å gjøre med oss selv for å se vår virkelige styrke. Den jobben kan vi gjøre sammen.

Min foreløpige plan er å inspirere og lære bort det jeg har lært i et langt liv, slik at vi sammen kan redde klima. Jeg tenker at alle som blir helt klar over hva som er i ferd med å skje med klima, og hvilke konsekvenser det får for våre etterkommere  vil bli engasjert.

Jeg vil anstrenge meg for å gi korrekt, kortfattet og lettlest informasjon.  Bli med, les og spre informasjon slik at vi blir mange som vet hva som egentlig skjer.  Sammen finner vi ut hva vi kan gjøre.

Etter å ha skrevet denne bloggen i 18 måneder ser jeg at det ikke er nok å legge informasjon tilgjengelig.  Vi må ha en dialog, og samarbeide for å komme dit vi vil.

Nå i 2018 er klimaendringene helt tydelige for alle som vil se det. Mange lurer på hva de skal gjøre for å ta vare på klimaet.

Jeg har laget en Facebook gruppe med navn:En vei ut av klimakrisen, der vi kan støtter hverandre i vår klimavennlighet. Jeg holder nettseminar for å inspirere til å ta vare på klimaet, og jeg planlegger kurs i klimavennlige valg som nytter. Fokus i kurset er på saklig informasjon slik at vi blir klar over hva som er i ferd med å skje, og hva som skal til for å få slutt på klimaendringene. På den måten skjønner vi at det er mulig å lykkes.

Det største problemet er ikke klimaendringene, vi vet hva som skal til for å stoppe klimaendringene.  Det største problemet er håpløsheten som de aller fleste av oss kjenner på. Det føles ut som om det ikke nytter.

Her er en video som forteller min historie på vei til klimavennlighet.

Første gang jeg hørte et foredrag om at den stadig økende mengden CO2 i atmosfæren før eller siden kommer til å gi oss problemer med klima på jorden var i 1980. Jeg husker ennå foredraget, så et visst inntrykk må det har gjort.  Det er helt sikkert at jeg ikke gjorde noe med denne informasjonen.  Jeg tenkte at dette er noe som lederne i landet og i verden må håndtere.  Jeg er i denne sammenheng en bitteliten mus, og de andre må ordne opp i dette.

Da jeg sommeren 2014 år fikk vite at jeg skulle bli bestemor flyttet tidsperspektivet mitt seg plutselig 100 år fram i tiden. De som kommer etter oss må leve med konsekvensen av våre handlinger. Jeg så meg rundt, og satte meg litt mer inn i hva som skjer med klimaet og forstod at vi må gjøre noe nå!  Vi kan ikke vente lenger på at lederne skal våkne og være seg sitt ansvar bevisst.

Jeg startet å lete etter hva jeg kunne gjøre for å bidra til at vi sammen tar vare på klima for mitt barnebarn og alle andre som kommer etter oss. Jeg meldte meg inn i «Naturvernforbundet» og i «Besteforeldrenes Klimaaksjon» og i «Fremtiden i våre hender», men fant ut at jeg måtte gjøre mer.

Høsten 2015 brukte jeg til å oversette «Sustaining All Life» sitt hefte som de skulle ha med til COP 21 i Paris. På norsk heter heftet «Ta vare på Alt Liv» med undertittel: Hvordan overkomme fortidens destruktive adferd.

Jeg bestemte meg for å starte denne nettsiden for å dele kunnskapen jeg har skaffet meg om hvordan vi mest effektivt jobber sammen for å oppnå våre mål. Jeg har kjempet lenge med følelsen av at jeg ikke kan nok, og at jeg ikke er viktig, og at noen andre kan gjøre dette mye bedre enn meg. Men nå har det blitt slik at ødeleggelsen av livsmiljøet skjer så raskt at vi må trekke i nødbremsen for at det ikke skal gå ut over våre barns framtid.  Det går allerede ut over mange nå, men om vi ikke gjør det som skal til nå blir det mye verre.

Sammen kan vi finne fram til de nødvendige tiltak for å gjenopprette og bevare vårt miljø. Handlingslammelsen til sentrale politikerne og næringslivslederne gjør at vi vanlige folk må gjøre det som trengs. Vi som vil at ting skal være logisk og rettferdig må sette grenser for de som ikke kan tøyle sin egen trang til å skulle ha mer og mer.  Ingen blir lykkeligere av stadig mer materielle ressurser, og særlig ikke når det går ut over jorda vi lever på.

Min drøm

Jeg vil ha en verden styrt av kjærlighet. Vi skal ha en verden der menneskene er snille med hverandre og med jorda vi bor på, og jeg vet at jeg ikke er alene om det.  Jeg vet også at det høres naivt ut, men når vi skal endre på det som er status quo vil det alltid høres naivt ut.

Før 1913 var det helt urealistisk og naivt å tro at kvinner i Norge skulle få almen stemmerett. Plutselig ble det vedtatt (etter mange års kamp), og så ble det helt selvfølgelig. Jeg er sikker på at vi kan få det til.  Det er bare det at vi 99 % av folk som deg og meg ikke lenger må akseptere måten ting blir gjort på av den 1% av folk som har styrt oss dit vi er i dag.

Hva er det som går galt

Et av de store problemene med klimadebatten er alle de uriktige fremstillingene.  Korrekt informasjon er ofte skrevet på måter som ikke er så lett å forstå. Fossilindustrien kjemper for retten til å fortsette som før, og arbeidsplassene er et av de viktige temaene.  Det er viktig å ha en jobb, og det er også viktig hvilke jobb vi har. Vi har ikke så mye nytte av arbeidsplasser på en død planet.

Vil du vite mer om hva som skjer med klimaet, og hva du kan gjøre? Legg igjen navn og e-post og du vil få høre fra meg.