INTRO til KLIMAENDRINGER

Dette er en kortversjon i norsk dagligspråk av kapitlene i universitetslæreboka: INTRODUCTION TO MODERN CLIMATE CHANGE / Andrew Dessler, Texas A&M University, (second Edition 2016) Innleggene er skrevet i perioden desember 2016 – juli 2017, og er skrevet etter en avtale med Andrew Dessler. Boka har 14 kapitler, og disse er presentert her som ett eller flere innlegg.

Han har laget en video av forelesningene: Forelesning

EN INTRODUKSJON TIL KLIMAPROBLEMET

ENDRER KLIMAET SEG?

STRÅLING OG ENERGIBALANSE

EN ENKEL KLIMAMODELL

KARBONKRETSLØPET

STRÅLINGSPÅDRAG, TILBAKEKOPLINGSSLØYFER OG KLIMASENSITIVITET

HVORFOR ENDRER KLIMAET SEG?

prognose AV FREMTIDIGE KLIMAENDRINGER

PÅVIRKNINGER PÅ KLIMAENDRINGENE

EKSPONENTIELL VEKS

GRUNNLEGGENDE KLIMAPOLITIKK

SKADEBEGRENSING (MITIGERING)

EN KORT HISTORIE OM KLIMAENDRINGER OG POLITIKK

Å SE ALT I SAMMENHENG: EN LANGSIKTIG POLITIKK FOR Å HINDRE KLIMAENDRINGER

Etter at boken ble skrevet

Manuskriptet til Andrew Dessler sin bok var ferdig i høsten 2014.  Verden har gått videre etter dette, og  fram til nå har klimaendringene fortsatt.

Vil du vite mer om hva som skjer med klimaet, og hva du kan gjøre? Ta kontakt på facebook. https://www.facebook.com/om.Verden.og.Oss.som.Bor.her