13. Klimavitenskapens historie – Starten

Del gjerne innlegget

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor)

Vitenskapen har studert klimaendringer i snart 200 år. I løpet av denne perioden har man forstått hvorfor klima er som det er. Den vitenskapelige klimaforståelsen er beskrevet i de første 7 kapitlene i Desslers bok som det er resyme av på denne bloggen.

1820 Joseph Fourier

Fourier gav den første beskrivelsen av fysikken vi nå kaller drivhuseffekten. Atmosfæren på en planet kan fange varme og temperaturen på overflaten av planeten blir høyere enn den ville vært uten atmosfære. Fysikken er beskrevet her.

1830 årene Louis Agassiz og andre

De oppdaget at det var avsetninger etter isbreer rundt omkring i Europa, og konkluderte med at Nord-Europa tidligere har vært dekket av is.

Dette var svært overraskende da alle trodde at klima alltid hadde vært slik som det var da. Oppdagelsen av at klima hadde endret seg fikk forskerne til å forstå at det kan endre seg også i fremtiden. Dette inspirerte mange til å forske på klima.

1859 John Tyndall

Tyndall oppdaget at det i hovedsak var vanndamp og CO2 som sørget for oppvarmingen, selv om de kun utgjorde en bitteliten del av atmosfæren.

1896 Svante Arrhenius

Arrhenius sitt arbeid er ansett å være starten på teorien om at global oppvarming er menneskeskapt. Han beregnet at en dobling av CO2 innholdet i atmosfæren vil gi en temperaturøkning på 5 – 6 °C. Det er litt høyere enn det dagens klimaforskere estimerer som er 1,5 – 4,5 °C, men en imponerende beregning tatt hensyn til datidens kunnskapsnivå.

Arrhenius trodde det ville ta tusenvis av år før CO2 innholdet ville stige så mye at det ville gi en tydelig oppvarming av klima. Han tok ikke hensyn til eksponentiell vekst som vi gikk gjennom i kapittel 10.

Det var mange diskusjoner i vitenskapen om hva som ville skje med CO2 vi slipper ut. Noen mente at alt ville absorberes i havet, mens andre mente at det var så lite i forhold til vanndampen at det ikke ville spille noen rolle.

1900 Synet på naturen som en fiende

Rundt 1900 så man på naturen som noe farlig, og eventyr handlet om barn som gikk inn i skogen og aldri kom tilbake. Naturen var en fiende man måtte overvinne, og det å endre klima ved å brenne fossile råstoffer var helt OK.

1939 Artikkel i Time magasine og Guy Steward Callendar

I 1930 var det tydelig at planeten var i ferd med å varmes, og det ble skrevet om i pressen. I 1939 stod det en artikkel i Time som uttrykte at gamle menn som påstår at vintrene var hardere når de var gutter, de hadde helt rett.

Callendar studerte Arrhenius sitt arbeid og gamle målinger av CO2 innholdet i atmosfæren og kom fram til at menneskene allerede hadde startet å øke CO2 innholdet og at det kunne være årsaken til den oppvarmingen folk la merke til.

1950 årene Synet på naturen endret seg.

På 1950 tallet ble folk mer klar over at vi mennesker er i ferd med å ødelegge for oss selv med våre utslipp. Det var flere årsaker til at synet på naturen og vårt forhold til miljøet rundt oss endret seg.

 • Kjernevåpen ble oppfunnet. En av disse nye atombombene hadde mer sprengkraft enn det som ble brukt i hele 2. verdenskrig tilsammen.
 • I desember 1952 var den verste luftforurensingen noen sinne i London. Husene ble varmet med kull og på grunn av stillestående vær ble det helt tett med svart røyk. Fordi sola ikke kom fram ble det kaldt og man fyrte enda mer. Det var mange som døde før været endret seg, og røyken blåste bort.
 • Noen ble rikere, og hadde tid og energi til å bekymre seg for hva som skjedde med naturen.
 • I 1957 og 1958 var det et internasjonalt Geofysisk år. Det var koordinerte observasjoner over hele jorden med mål å bedre forståelsen av de fundamentale geofysiske prosessene som styrer miljøet. Man lærte mye dette året og det var da de systematiske målingene av atmosfærisk CO2 ble startet opp. Noen få år senere var det klart at CO2 mengden i atmosfæren øker på grunn av menneskenes karbonutslipp.

Folk ble mer klar over at luftforurensing skjedde på grunn av utslipp vi mennesker hadde gjort, og at vi med atomvåpnene mellom hendene hadde noe som kan utrydde oss selv. Folk ble klar over at menneskene har en kraft som på mange måter kan sammenliknes med naturens styrke.

Kilde

Over er en kortversjon i dagligspråk av første del av kapittel 13 i universitetslæreboka: INTRODUCTION TO MODERN CLIMATE CHANGE / Andrew Dessler, Texas A&M University, (second Edition 2016) Innlegget er skrevet etter en avtale med Andrew.  Forelesning

Britas egne kommentarer.

Allerede på 1800 tallet var fysikken som danner grunnlaget for den moderne klimavitenskapen funnet fram til. Den er blitt etterprøvet og utfordret mange ganger siden da, og den står seg fortsatt.

Det er ingen tvil om den forskningsbaserte klimavitenskapen, og vi må ta innover oss at vi må gjøre noe nå, og vi må gjøre noe som virker, ellers går det ut over de som kommer etter oss.

Arnulf Øverland skrev i 1936 diktet Du må ikke sove. Vi kjenner alle dette sterke diktet, og jeg ønsker å tilegne dette verset til dere som er våre politikere i våre dager.

 

 • Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si:
 • Det er sørgelig, stakkars dem!
 • Du må ikke tåle så inderlig vel
 • den urett som ikke rammer dig selv!
 • Jeg roper med siste pust av min stemme:
 • Du har ikke lov til å gå der og glemme!

 
Jeg vil gjerne høre fra deg i kommentarfeltet. Skriv navn og epost hvis du vil høre fra meg når jeg skriver neste innlegg.


Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

2 kommentarer til «13. Klimavitenskapens historie – Starten»

 1. Spennende med denne historiske vinklingen, og at det er så lenge siden forskerne ble klar iver drivhuseffekten. Har du Donald Trump på listen din?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *