Skal Norge være først?

Er det Norge eller et annet oljeland som først tar på alvor at vi må slutte å ta opp olje fra bakken?

Hva er logisk, når vi tar hensyn til vitenskapen, både naturvitenskapelig, og forskningen på den menneskelige psyke? Hvilke av de store oljeprodusentene må starte nedbyggingen av oljealderen?

Slutte med olje
Det mest effektive er at Norge slutter med olje først

Er det Norge eller et annet oljeland som først tar på alvor at vi må slutte å ta opp olje fra bakken?

Hva er logisk, når vi tar hensyn til kunnskapen vitenskapen har, både naturvitenskapelig, og forskningen på den menneskelige psyke? Hvilke av de store oljeprodusentene må starte nedbyggingen av oljealderen?

Fossile råstoff som olje kull og gass er den fullstendig dominerende årsaken til klimaendringene.  Det innebærer at dersom verden skal bli et brukbart sted å bo for de som kommer etter oss så haster det veldig med å slutte.

Den menneskelige psyke.

Spørsmålet er: Hvem skal ta føringen i overgangen til en framtid vi ønsker for våre barn?  De som leder i dag er tydeligvis ikke i stand til å endre slik at vi slutter med fossilt. Det er interessante å forstå hvorfor.

Når vi vet hvordan vår menneskelige hjerne fungerer blir det lett å forstå hvorfor de etablerte lederne fortsetter som før.  De er mennesker, og har kommet til de lederposisjonenes de har ved å tenke å gjøre det de pleier å gjøre.

Vi mennesker tar beslutningene våre på basis av 3 elementer.

  • Det jeg vet om den tingen.
  • Det jeg gjør med den tingen.
  • Det jeg føler for denne tingen.

Lederne i de landene som har stor oljeproduksjon har en forestilling om at det eneste rette er å ta opp så mye olje som mulig for å tjene penger, og de har fram til nå sørget for å tilrettelegge slik at vi tar opp mest mulig olje. Siden det de mener å vite, og det de gjør samsvarer, så er de fornøyd med det de gjør, og de har en indre harmoni. 

Nå i våre dager er det mange som forteller disse lederne at de tar feil når de tror at de sikrer framtida for landet vårt ved å ta opp mest mulig olje. Dersom de skulle ta inn over seg at dette er sant så vil de øyeblikkelig føle en kognitiv dissonans. Når det vi vet, og det vi gjør er i motsetning til hverandre så føler vi en indre spenning. Denne indre spenningen er veldig ubehagelig, og for å slippe unna denne dissonansen så er en vanlig reaksjon å late som om virkeligheten er noe som passer til de handlingene vi gjør.

Hvis vi tenker logisk på dette så må konklusjonen bli at de lederne som har vært sentrale i å tilrettelegge for oljeproduksjonen ikke vil være i stand til å endre adferd uten å være utsatt for et veldig tydelig press fra velgerne, slik at det enkleste blir å endre sin forståelse av virkeligheten.

(Min kilde til forståelsen av kognitiv dissonans er fra boka «Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming» av Per Espen Stoknes. se omkring side 94.)

Hva gjør vi når lederne ikke klarer å ta inn  over seg virkeligheten?

Hvis lederne ikke leder folket på rett vei, så må folket føre lederne. Det er selvfølgelig en mye større jobb å få minst halvparten av befolkningen til å ville det samme enn det ville være om lederne klarte å lede oss dit vi trenger å gå. Men det er ikke umulig å gå den veien.

Vi kan velge å sitte og vente og se om det er et annet oljeland som tar ansvaret.  Er det større sannsynlighet for at de klarer det enn vårt lille land? Jeg tenker at det må være slik at jo mer demokratisk et land er, jo mer sannsynlig er det at lederne vil høre på folkeviljen.

Jeg tror at alle som ikke har investert hele sin identitet i at oljeproduksjonen er nødvendig, og som tar inn over seg hva vi er i ferd med å påføre de som kommer etter oss er villige til å bli med på det som er nødvendig for at våre barnebarn skal bli så lite skadelidende som mulig.

Når jeg lette etter demokrati-indeks for land i verden fant jeg at Norge er det landet som er ansett som mest demokratisk. 

Demokrati-indeksen.

I demokrati indeksen i wikipedia er landene rangert etter hvilket land som er mest demokratisk i verden.  Det som måles er graden av demokrati i 167 land. Indeksen er basert på 60 indikatorer i fem forskjellige kategorier: frie og rettferdige valgprosesser, sivile rettigheter, regjeringens funksjonalitet, politisk deltagelse og politisk kultur.

I hvilke land har oljeproduksjonen størst betydning?

Ved å se på FIGUR 2 ser vi at de 5 landene som er mest dominert av olje har en oljeproduksjon på mer enn 200.000 fat per dag per million innbyggere. Norge er på fjerde plass. og dette innebærer at oljen er en svært stor del av Norsk økonomi.

For at vi skal ha en verden som virkelig er på vei mot å avslutte fossilalderen så må en av de landene som er mest avhengig av olje ta ledelsen.

Hvis vi ser på demokrati indeksen til disse landene så ser vi at alle unntatt Norge har en demokrati-indeks på langt over 100, bortsett fra Norge som ligger helt på topp med 1.

Da er det altså Norge en god kandidat, men hvordan er det med de andre store oljeprodusentene.  Ved å se lenger med på FIGUR 1 ser vi at av de 20 landene med størst oljeproduksjon i 2016 så var Norge på 15 plass. I 2017 var Norge det 10. største oljeproduserende landet  ifølge e24.

Land som har vedtatt at de skal stoppe å lete etter olje.

Det er noen land som har vedtatt å stoppe ny oljeleting kan vi lese i Offshore Technology.     Det som er felles for de er at de enten ikke er oljeprodusenter, eller de er veldig små oljeprodusenter.

New Zealand og Frankrike har stoppet å lete etter olje. Danmark har stoppet å lete etter landbaserte hydrokarboner. Belize (Honduras) og Costa Rica har vedtatt å ikke lete etter olje, og Irland har vedtatt å gå ut av alt eierskap til olje.

Disse landene  har ikke så mye å tape på å avslutte fossilalderen, så det blir ikke sett på som et signal til de store oljeprodusentene om å ta situasjonen på alvor.

Hvorfor skal Norge være først?

Den eneste årsaken til at de store oljelandene fortsatt produserer olje er at de ikke har tatt inn over seg realiteten av hva som er i ferd med å skje.  

Det er lettere for de som ikke har identifisert seg som en oljeprodusent å se  realitetene her, slik det er beskrevet under overskriften om menneskelig psyke. Det er derfor vanlige folk må være tydelige overfor myndighetene at vi vil at vi skal ta vare på verden for de som kommer etter oss, selv om det medfører at vi må stramme inn livreima. 

For Norge vil det bli mye billigere å lede an i det å stoppe oljeproduksjonen, enn å betale kostnadene som klimakatastrofen påfører oss. 

Enten må et flertall i folket overbevise de politikerne vi har, eller så må vi stemme på noen politikere som ønsker å stoppe fossilalderen.

Logisk

Er du enig at dette er logisk?  Jeg vil veldig gjerne se din kommentar under innlegget.  Dersom du ser en logisk brist i noe av det jeg skriver så setter jeg stor pris på om du forteller meg det.

FIGUR 1. De største oljeproduserende landene i 2016 er listet etter hvor mye de produserer totalt.

Størst
oljeproduksjon
Land Oljeprod. per
innbygger
Demokrati-
indeks
1 USA 35 19
2 Russia 73 132
3 Saudi Arabia 324 161
4 Iraq 120 111
5 Iran 50 158
6 China 3 144
7 Canada 101 7
8 Arab Emirates 335 152
9 Kuwait 72 120
10 Brazil 12 44
11 Venezuela 70 100
12 Mexico 17 57
13 Nigeria 11 121
14 Angola 61 133
15 Norway 313 1
16 Kazakhstan 89 137
17 Qatar 593 136
18 Algeria 33 117
19 Oman 217 139
20 Libya 159 119

FIGUR 2 Oljeproduserende land sortert på hvilke land som har høyest produksjon per innbygger.

Størst
oljeproduksjon
Land Oljeprod. per
innbygger
Demokrati-
indeks
17 Qatar 593 136
8 Arab Emirates 335 152
3 Saudi Arabia 324 161
15 Norway 313 1
19 Oman 217 139
20 Libya 159 119
4 Iraq 120 111
7 Canada 101 7
16 Kazakhstan 89 137
2 Russia 73 132
9 Kuwait 72 120
11 Venezuela 70 100
14 Angola 61 133
5 Iran 50 158
1 USA 35 19
18 Algeria 33 117
12 Mexico 17 57
10 Brazil 12 44
13 Nigeria 11 121
6 China 3 144
FIGUR 3. De store oljeprodusentene sortert etter demokrati-indeks.

Størst
oljeproduksjon
Land Oljeprod. per
innbygger
Demokrati-
indeks
15 Norway 313 1
7 Canada 101 7
1 USA 35 19
10 Brazil 12 44
12 Mexico 17 57
11 Venezuela 70 100
4 Iraq 120 111
18 Algeria 33 117
20 Libya 159 119
9 Kuwait 72 120
13 Nigeria 11 121
2 Russia 73 132
14 Angola 61 133
17 Qatar 593 136
16 Kazakhstan 89 137
19 Oman 217 139
6 China 3 144
8 Arab Emirates 335 152
5 Iran 50 158
3 Saudi Arabia 324 161

Følg meg videre

Fyll inn navn og epostadresse så får du en epost fra meg når jeg skriver