Små nære klimavennlige ting vi kan gjøre om sommeren

Jeg blir spurt om eksempler på hva de små nære klimavennlige tingene vi kan gjøre er.  Slik jeg ser det er det et uendelig antall ting.  Det er et krav at det medfører ingenting, eller svært lite utslipp av CO2. Altså må det ikke forbrukes kull, olje eller gass.   Vi må altså unngå lange turer med fossilbil eller fly. Fortsett å lese «Små nære klimavennlige ting vi kan gjøre om sommeren»