Hvor mye CO2 slippes ut når vi flyr

Del gjerne innlegget

Er det sant at å reise med fly er det verste vi gjør for klimaet?

Dette er første innlegg i en ny kategori: Små nære ting for klima. Dette er de praktiske tiltakene som hver og en av oss kan gjøre i vår egen husholdning og våre egne liv for å redusere den globale klima påvirkningen fra vårt liv. Tanken denne gangen er å fortelle hvor mye drivhusgasser som havner ut i atmosfæren når vi er ute og flyr.

I Energi og Klima kan vi lese om at internasjonal flytrafikk til og fra EU/EØS  ikke er med i beregningen av klimagassutslippene,  dette til tross for at det er noe av det mest klimaskadelige vi gjør. Det beregnes heller ikke merverdiavgift på tvers av landegrenser.  Som om dette ikke skulle være nok så har statseide Avinor et mål om at flytrafikken skal fortsette å øke ytterligere. Toppen på kransekaka er at vi har vi her en taxfree ordning som subsidierer flytrafikken til og fra Norge i stor grad.

Siden det offisielle Norge ikke gjør stort for å redusere flytrafikken , så er det hver og en av oss som må redusere antall flyturer.  CO2 utslippet fra flyvingen er regnet ut på 2 måter.  Det ene er det direkte utslippet fra den aktuelle flyturen. Det andre er tatt hensyn til alle direkte og indirekte klimakonsekvenser fra denne flyturen regnet om til CO2 ekvivalenter.

Direkte utslipp fra drivstoff brukt på flyturen

SAS har gitt ut beregninger av hvor mye som slippes ut av drivhusgasser ved  forbruk av drivstoff for en flytur. Dette omfatter ikke indirekte utslipp. Avstanden er beregnet ut fra GCD (Great Circle Distance) som er korteste flyrute mellom 2 punkter når det tas hensyn til at jorden er rund. Forbrukstallene for flyene er det som var typisk i 2011. De tar hensyn til hvor mange seter det er i flyet, og det er antatt det samme antall passasjerer som er vanlig på disse flyvingene. SAS beregner hvor mange km flyturen er på, og hvor mange kg. CO2 som slippes ut per passasjer på dette flyet.

Beregningene nedenfor forutsetter at alle flyturene er fra Oslo, og at det er CO2 utslipp fra selve flyturen en veg som beregnes per passasjer.

Fly til seter % fullt fly Km kg CO2
Trondheim 181 71,6 361 48
Tromsø 181 71,6 1114 98
Longyearbyen 120 71,6 2012 208
Las Palmas 141 71,6 4102 336
New York 264 80,6 5911 443
Miami 264 80,6 7607 566

Total klimaeffekt fra en flytur beregnet som CO2 ekvivalenter

Myclimate har gitt ut beregninger fra 2015  som gir direkte og indirekte CO2 utslipp per passasjer for en gitt distanse. Dette er CO2 ekvivalenter av alle  utslipp av drivhusgasser. Utslippene er gjennomsnittstall basert på internasjonal statistikk og tar med avstanden flyet normalt flyr, og ikke bare korteste vei. Det tas også med at flyet flyttes på bakken og utslipp ved produksjon og transport av flydrivstoffet.  Første klasse tar opp mye mer av arealet og vekten i flyet enn de andre klassene, og økonomi aller minst. Derfor er utslippene fordelt etter hvor stor del av plassen og vekten i flyet de ulike bruker.

Beregningene nedenfor forutsetter at alle flyturene er fra Oslo, og at det er  all klimaeffekt i forbindelse med flyturen en veg omregnet til CO2 utslipp beregnet per passasjer.

Fly til Km kg CO2  Økonomi Kg CO2 Business Kg CO2 1.Klasse
Trondheim 361 128 167 319
Tromsø 1114 245 321 612
Longyearbyen 2012 402 682 1100
Las Palmas 4102 769 1500 2300
New York 5911 1100 2100 3300
Miami 7607 1400 2700 4300

Og hvordan er dette sammenlikner med de utslippene som er regnet med i det norske klimaregnskapet.

Vi ser at fra figuren nedenfor at utslippene fra luftfarten i Norge i grove trekk har steget siden 1990, med en liten trend nedover fra 2014 – 2016. Rådataene tabellen bygger på forteller oss at det fra all luftfart i Norge totalt ble sluppet ut 1305 tusen tonn CO2 ekvivalenter i 2016.  Antall personer i Norge var  5,233 millioner mennesker i 2016. Dette innebærer at vi i Norge i gjennomsnitt slipper ut 0,25 tonn CO2 ekvivalenter fra innenlands flyging i Norge hvert år per person. Dette tilsvarer en reise Oslo -Trondheim, tur og retur på økonomiklasse.

Vi vet at de rikeste slipper ut mye mer drivhusgasser enn vanlige folk. Det blir veldig tydelig med de som flyr tur – retur Miami på 1.klasse. Ved å reise på første klasse, som vi finner i den andre tabellen så bruker vi så mye mer av plassen og vekten på flyet at det totale utslippet er 4300 kg, eller 4,3 tonn CO2 for en person.  Det er 34 ganger tur – retur Trondheim på økonomiklasse, eller 34 ganger mer en det en gjennomsnittsnordmann flyr i Norge på ett år.

Ved å sjekke Norges utslipp av CO2 hos statistisk sentralbyrå ser vi at vi i Norge slapp ut 53,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2016. Vi var 5,223 millioner mennesker, så dette gir i gjennomsnitt 10,2 tonn per år CO2 utslipp i Norge per person.

Vi vet at en flyreise tur og retur på første klasse til Miami vil gi 8,6 tonn CO2 .  Dette er i samme størrelsesorden som gjennomsnitt for en nordmann i løpet av et helt år.

Og hva gjør vi nå?

Må vi slutte å fly?

Vi må i hvertfall fly så lite som mulig.  Hvis vi flyr langt må vi gjøre det sjelden og heller bli der en lang stund. Det er mye bedre enn å fly weekendturer mange ganger i året.

Vi bør ha en veldig god grunn for å fly til Miami før vi gjør det.

Et av de store problemene i Norge i dag er at det er så veldig trendy å fly lange flyturer i feriene våre. Det å få dette til å bli like utrendy som sigarettrøking har blitt, kan være en god start for å endre vår adferd.

Vi vet hva som skal til for å stoppe klimaendringene

Vil du vite mer om hva som skjer med klimaet, og hva du kan gjøre? Legg igjen navn og e-post og du vil få høre fra meg.Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

10 kommentarer til «Hvor mye CO2 slippes ut når vi flyr»

 1. Takk for nyttige tall, Brita. Jeg skal delta i en paneldebatt torsdag om utvidelse av Gardermoen med en 3. rullebane. Da kan det hende jeg får nytte av dette. Den kom beleilig!

  Finn Bjørnar

 2. Veldig bra oppsummert. Nyttig sammenligning når vi duskuterer tiltak for å redusere utslipp av drivhusgasser

 3. Ja det er helt ufattelig at politikere, kjendiser og bedriftsledere aldri nevner flyreiser som «miljøversting»!!
  Det er jo de som må gå foran som gode miljøforbilder!!
  Vi har 3 globale trusler i vår tid:
  KLIMA. TERROR. ANTIBIOTIKARESISTENS.
  Nå må egoismen vike for å få bukt med Klimakrisen ellers så blir det slutt på menneskeheten fortere enn vi liker!!

  1. Hei Anne Ragnhild.
   Takk for kommentar. Enig i at det kan se helt uforståelig ut at politikere og andre som er på toppen av samfunnshierarkiet ikke tar inn over seg hva som er i ferd med å skje i verden. Jeg her tenkt mye over dette, og forstått at slik som vår menneskelige hjerne virker er det omtrent umulig for dem hvis de ikke blir presset veldig hardt. Vi må forstå at disse lederne har kommet dit de er fordi de har gjort og tenkt det de gjør. Det er denne måten å tenke på som har brakt vår verden dit den er kommet nå. Hvis du leser avsnittet om vår menneskelige psyke i dette innlegger så ser du forklaringen. https://www.om-verden.com/skal-norge-vaere-forst/

 4. Kjenner du til informasjon om omfang av internasjone flyreiser ?
  Er disse inkludert i de politiske avtaler/mål som er satt på de internasjonle konferansene/avtalene ?

  1. Hei Svein. I november 2017 ble det utgitt en doktorgrad av Paul Peeters. Internasjonal turisme er en viktig drivkraft i utviklingen av klimagassutslipp fra luftfart.I 2005 var halvparten av reiselivets samlede globale klimagassutslipp fra flyreiser Han informerer eksempelvis om at utslipp av klimagasser fra turisters flyreiser for tilfellet Stavanger tilsvarer halvparten av de samlede lokale utslipp fra veitransport. Her er linken. https://forskning.no/kronikk-klima-luftfart/kronikk-vekst-i-flyreiser-gjor-paris-malet-uoppnaelig/1161109

   Norske utslipp inkluderer ikke internasjonal flyfart.

 5. Flott oppsummering.
  Referansen til sigarettrøyking er interessant. På alle røykpakker er det pliktig påført en advarsel om helserisiko. Hva om flyselskapene ble pålagt å vise co2- utslipp for den aktuelle reisen på billetten? Evt også sammenlignet med hvilket utslipp hver person årlig kan påføre atmosfæren for at vi fortsatt skal holde oss innenfor 1,5-gradersmålet?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *