En dag tar oljen slutt..

Del gjerne innlegget

En dag tar oljen slutt, og hva skjer da?

Hva som skjer kommer an på når oljeutvinningen tar slutt.

Vi kan lure på er hvordan er det å bo her når oljen tar slutt. Vi vet allerede at temperaturen har steget mer enn en grad, og vi vet at klimaet har endret seg mye mer enn vi trodde. Vi har hørt at det skulle være noenlunde trygt om vi klarte å holde temperaturstigningen under 1,5 til 2 grader C. Det har dessverre ikke vist seg å stemme. Allerede nå har temperaturen steget over 1 grad celsius og vi erfarer klimaendringer mange steder på kloden vår.

Vi vet enda ikke når den siste dagen vi henter fossile brennstoffer ut av bakken blir, men vi vet at den kommer. Vi vet enda ikke i hvilken tilstand vår verden er da, men vi kan tenke oss det.

Når det ikke er mer olje igjen i bakken.

Vi vet at det tar slutt en dag. Det er en begrenset mengde olje, kull og gass begravet under jordoverflaten, og det blir tomt. Hvordan har vi det her da? Vi som bor her på den blå og vakre planeten som vi har gitt navnet jorden. Vi har sett bilder fra verdensrommet og vet hvor nydelig jorden er der den svever.

Hvis oljeproduksjonen tar slutt når det ikke er mer olje, kull eller gass i bakken er det gått en god del år. Hvor mange år det går før vi kommer dit vet vi ikke, men Dagens Næringsliv skrev for 4 år siden at det skjer om ca. 50 år.

Oljereservene som vi kaller det er altså fortsatt store. Oljereservene.. – Det er kanskje ikke det rette ordet med den kunnskapen vi har nå. Det er kanskje mer oljetrusselen. Hvis vi tar ut all den olje, kull og gass som er i bakken, så er det veldig sannsynlig at klimaet vårt ikke er til å kjenne igjen. Jeg tror ikke jeg har lyst til å bo her da.

Når fornybar energi er blitt billigere enn olje.

Elektrisitet fra vannkraft har vi hatt lenge her i Norge. Vi er i en særstilling sammen med noen få andre land i verden med billig fornybar energi. I våre dager blir fornybar energi fra sol og vind stadig billiger og i mange tilfeller er det allerede nå konkurransedyktig med fossile energikilder.

Hvis oljeproduksjonen tar slutt når fornybar energi er billigere enn olje så blir oljeselskapene et underskudds foretak. Hvor mange år det går før vi kommer dit vet vi foreløpig ikke, men Forbes skrev i januar 2018 at det skjer om ca. 2 år. Statene vil kunne fortsette å subsidiere oljen enda en stund, kanskje en lang stund og noen land mer enn andre, men det vil ikke være den inntektskilden for landene som det har vært.

Når vi skjønner at vi må slutte i tide.

Det tredje alternativet er at oljeproduksjonen tar slutt fordi vi menneskene skjønner at vi må slutte i tide…….

Hvis i tide betyr at vi slutter før klimaendringene har påvirket oss vesentlig, så er vi vel nesten nødt til å si: «Slik gikk det ikke. De første klimaendringene er her allerede.»

Jeg håper det er sant når jeg sier: Det er ikke helt for sent enda. Vi kan enda snu i tide. I hvertfall nesten i tide. Hvis vi gjør dette kan vi gjøre overgangen fra oljealderen til en fossilfri framtid mye mer skånsom for oljearbeiderne og alle oss andre enn om vi venter til et av de 2 siste alternativene. Vi kan bestemme oss for at vi skal slutte oljealderen så raskt vi bare kan.

Vi må tenke ut en løsning som gir det landet som starter et konkurransefortrinn. Hvis det første landet har en fordel i forhold til de landene som kommer senere, og at land nummer 2 også har en fordel i forhold til land nummer 3 og så har vi funnet en farbar vei.

Det landet som på en effektiv måte klarer å ta overgangen til en fossilfri framtid først vil få et næringsliv som har erfaring fra fremtidens fossilfrie metoder før de fleste andre. Dette vil gi et stort fortrinn for næringslivet i dette landet.

Og hva kan vi gjøre nå?

Vi trenger å lære oss å samarbeide enda bedre. Vi vanlige mennesker og næringslivsledere og politikere må se at vi trenger å samarbeide med alle for at dette skal gå bra. Politikerne må tørre å gjøre de modige handlingene som gjør at vi kan snu i tide. Akkurat nå oppfører vi oss som Severin Suveren i den gamle påskereklamen.

Vi er forbundet med alle andre som bor her på planeten vår. Vi mennesker er helt avhengige av hvor godt de andre på planeten tenker. Jeg må ta ansvar for min egen tenking, og bidra så godt jeg kan til at de andre tar ansvar for sin tenking. Hvis jeg gjør noen bra for en person jeg møter er det stor sannsynlighet for at det forplanter seg videre til den neste personen som den andre møter. Også omvendt. Hvis jeg er sint på et barn er det slett ikke usannsynlig at dette sinnet videreføres på noen andre, både her og nå, og når dette barnet har fått egne barn.

Vi er avhengige av hverandres oppførsel. Det blir konsekvenser av det vi gjør, og det blir konsekvenser av det vi unnlater å gjøre.

Bli med og skriv deg på lista, og tenk sammen med meg på å finne ut hva vi kan gjøre. Jeg vil at det skal være sannsynlig at vi kan fortsette å bo på vår felles klode sammen.


Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

En kommentar til «En dag tar oljen slutt..»

  1. Mange gode kommentarer om hva vi bør gjøre, men det skjer nok lenge før det blir slutt på fossile energireserver. Det er så rikelig med fossilt energistoff i jordskorpen, at miljø- og klima- problemene topper seg lenge før det blir tomt for kull, olje og gass.
    Steinalderen tok heller ikke slutt på grunn av mangel på stein. Det er nok utvikling i teknologi, økonomi og forbruk som vil terminere oljealderen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *