Hvorfor gjør klimafornekterne det de gjør?

Del gjerne innlegget

Dette innlegget forklarer hvorfor klimafornektere gjør som de gjør, selv om det ikke lenger er noen tvil om at klimaendringene er menneskeskapte.


Del gjerne innlegget
Del gjerne innlegget

Har du også opplevd å lese et interessant og advarende innlegg om klimaet på et nettsted. Så ser du i kommentarfeltet at det er klimafornektere som har kastet seg på og kommer med hatske påstander om at forfatteren er en idiot av et eller annet slag.  Det er ikke lett å være modig og skrive det man tenker når man blir møtt på denne måten.

Dette innlegget forklarer hvorfor klimafornektere gjør som de gjør, selv om det ikke lenger er noen tvil om at klimaendringene er menneskeskapte.

Psykologiske mekanismer styrer oss

Vi styres alle av psykologiske mekanismer fra tidenes morgen. Det er disse som har tjent oss godt i en stabil verden. Det er kun kort tid vi har levd i en verden med så store endringer som nå. Det gjelder både i forhold til klimaet og alle andre ting.

Våre holdninger

Det er 3 ting som styrer hvilke holdninger vi mennesker har til en sak.

 1. Hva jeg føler jeg for saken.
 2. Hva jeg gjør med saken 
 3. Hvilken kunnskap jeg har om saken

Når alle de tre tingene er i samme retning så er vi i harmoni med oss selv. Vi føler at det vi gjør er rett og det stemmer med det vi vet. Innvendig harmoni! Dette er lett å forsvare det vi gjør på dette området.

Jeg synes at ferskpresset appelsinjuice er veldig godt. Jeg drikker et glass nesten hver dag. Jeg vet at det er nødvendig med C-vitamin, og at det er ekstra mye i den ferskpressede juicen. Når det gjelder appelsinjuice er jeg i full harmoni. Det jeg vet, stemmer med det jeg gjør, og det jeg føler for. Mens jeg sitter her og skriver dette kommer det opp en liten disharmoni. Kanskje jeg ikke kan fortsette med min daglige appelsinjuice. Kanskje det med langreiste appelsiner ikke kommer til å bli så tilgengelig som før når vi starter å ta klimakrisen på alvor.

Når det gjelder klimakrisen er det 2 ytterpunkter i holdninger, og resten er et sted innimellom.

De som vet at global oppvarming skjer, og tar det på alvor.

Kunnskapen stemmer overens med det de faktisk gjør. De føler at det er en alvorlig trussel for menneskenes eksisens. De handler klimavennlig selv og støtter store nasjonale endringer. De er i harmoni med følelser, holdninger og handlinger. Deres holdning påvirkes lite.

De som er helt sikre på at global oppvarming ikke skjer

De har sterke negative følelser om klimaet, og gjør ingenting for å redusere sine utslipp. De er i harmoni med følelser, holdninger og handlinger. Deres holdning påvirkes lite.

Mellom ytterpunktene er det et felles kjennetegn: De gjør lite for klimaet.

De varierer fra å vite at global oppvarming skjer, til å tvile på at det skjer. De varierer fra å støtte store nasjonale endringer, via å ikke tenke særlig mye på nasjonale endringer til å være imot nasjonale tiltak for å stoppe klimaendringene.

De fleste av de i midten har fått med seg informasjon om at den globale oppvarmingen er menneskeskapt, så punktet om kunnskap er ofte tilstede, men de gjør ikke noe særlig selv.

De følelsene vi får når de tre punktene ikke går i samme retning er skam, dårlig samvittighet og skyldfølelse. Det dystre bildet som tegnes oppfattes ubevisst som en anklage. Det er du som rik nordmann som skaper problemet. Dette er en svært ubehagelig situasjon, der vi ikke holder ut så særlig lenge.

Det logiske ville jo være å endre adferd slik at vi kan føle oss i harmoni med våre egne meninger. Det er ikke alltid så lett. Det kan være at ingen av mine venner eller naboer gjør noe for klimaet som jeg vet om, så jeg ville skilt meg ut. Det kan være at jeg har for lite penger til å kunne investere i en ny elbil, eller at det ikke går busser her. Det kan også være at jeg ikke vet hva som er klimavennlig. Eller det kan være andre grunner som gjør at vi ender opp med å unnlate å gjøre de klimavennlige endringene.

Det er ingen som holder ut særlig lenge i denne ubehagelige disharmonien. Det vi da gjør er å dikte opp en grunn til at vi ikke trenger å gjøre noe likevel. Det gir en slags pseudoharmoni.

Det vi dikter når vi ikke holder ut den ubehagelige disharmonien

Det interessante er at psykologiforskningen har dokumentert at det er 4 ulike selvbedrag vi dikter som årsaken til at vi ikke gjør det vi tenker at vi burde. Dette gjelder ikke bare klima, det gjelder alle områder. Det vi dikter for å slippe å handle er: Det er ikke meg, jeg gjør nok, jeg tviler på vitenskapen eller jeg avfeier vitenskapen.

Det er ikke meg.

Det er ikke meg, det er dem. Jeg slipper ut så lite, så det spiller ingen rolle hva jeg gjør. Det er den store befolkningsøkningen som er problemet. Vi i Norge er så få.

Jeg gjør nok.

Jeg gjør nok. Jeg sykler til jobben, så nå kan jeg ta noen helgeturer til Europa med fly.

Jeg tviler på vitenskapen

Vi vet ikke helt sikkert at det er CO2 som skaper global oppvarming, jeg tror heller det er sola.

Jeg avfeier vitenskapen

FNs klimapanel er bare dommedagsprofeter.  Alt er en svindel. Klimaet har alltid endret seg.

Nå vet vi altså at vi mennesker har psykologisk mekanismer som gjør oss sårbare for feilinformasjon om årsaken til klimaendringene. Hvor kommer disse ideene fra?

Klimafornektende tenketanker

Det er kull, gass og oljelskapene, som tjener de største pengene på at vi fortsetter med fossile råstoffer, lenge etter at det er blitt entydig klart at det er dette som er den største pådriveren for klimaendringene.

The Heartland Institute er en av de tenketankene som er sentrale i å fabrikkere feilinformasjon om klimaendringene. Oljeselskaper har bidratt med finansieringen, inkludert ExxonMobile som i årene 1998 til 2005 finansierte Heartland med  $736,500.

Koch-brødrene er noen av de rikeste menneskene i verden med et konglomerat av bedrifter og organisasjoner. De er tungt inne i petroleumsindustrien. De finansierer organisasjoner med sitt eget navn så som «Charles G. Koch Charitable Foundation» som finansierer klimaforskere som ikke tror på klimaendringene. Koch har også donert midler til Heartland.

Blant tenketankene som fabrikkerer eller sprer feilinformasjon om klimaendringene er «Competitive Enterprise Institute», «Americans for Prosperity», Citizens for a Sound Economy», «American Legislative Exchange Council». Det som er fellesnevneren for alle disse er at Koch brødrene er sentrale.

Koch finansierer også det britiske magasinet Spiked som ser det som sin oppgave å angripe de som taler for at vi skal ta vare på klimaet.

Det er brukt mye penger på å spre feilinformasjon om klimaet. Vitenskapshistoriker Naomi Oreskes og Erik M. Conway har skrevet boken som forteller hvordan en liten gruppe pseudovitenskapspersoner forvrenger sannheten om klimaendringer og tobakkens skadelige virkninger. Hovedbudskapet deres er å late som om det er tvil. Du kan se det selv i filmen Merchants of Doubt.

Da forstår vi at det ikke er så lett for en person som har havnet i det ubehagelige dissonansen at de gjør noe annet enn det de vet. Det blir spesielt vanskelig å motstå når det kommer fristende alternativer servert på sølvfat fra tenketanker og magasiner om at de trygt kan tvile på, eller avfeie vitenskapen.

Hvorfor er det viktig å forstå klimafornekterne

Klimafornekterne har laget seg livsløgner, som de selv er nødt til å tro på om ubehaget av dissonansen ikke skal bli for påtrengende.

I virkeligheten hører de (og vi) oftere og oftere om katastrofer av typen: For tørt, for vått, for varmt, for kaldt på feil tid av året, for mye vind, vind fra uvanlig vindretning. Og vi vet at dette bare er begynnelsen. Vi vet også at det er mulig å stoppe klimaendringene om vi stopper fossil-industrien. Akkurat nå er det et mulighetsvindu. Fortsetter vi med livsløgnen i 10 år til så forteller forskerne oss at denne muligheten er borte.

Når vi selv ikke har klart å komme i gang med å tenke på hva vi kan gjøre for å bidra med å ta vare på klimaet, så vil det føles fristende å hoppe på en av de 4 unnskyldningene. Når Koch brødrene via klimafornekterne kommer med lettvinte løsninger som gjør det mulig å tro at oljeindustrien ikke har noe å gjøre med det som skjer med klimaet, så blir jo det fristende.

Hva er disse klimafornektende ideene som Koch brødrene og deres likesinnede sprer til ofre som er i dissonans.

En av de vanligste klimafornekterpåstandene er at CO2 ikke er ansvarlig for temperaturøkningen på jorden, men at det tvert imot er en nyttig gass som øker planteproduksjonen.

Det er riktig at det for mange planter er en økning i produksjon ved høyere CO2 nivå. Dette brukes i drivhus. Økningen er ikke veldig stor, og det varierer med plantetypen. For noen planter går det ut over kvaliteten på plantene. Det kan på ingen måte oppheve konsekvensene av klimaendringene.

Sannheten er at det allerede for mer enn 100 år siden ble oppdaget av vitenskapsmannen Arrhenius at CO2 har en effekt som om vi skulle ha et teppe rundt jorda som holder på varmen.  Solstrålene er synlig kortbølget lys, og går rett gjennom «CO2-teppet» og treffer jorda og varmer denne. Jorda som har blitt oppvarmet av solen stråler varmen ut i verdensrommet igjen.  Vi kan kjenne denne usynlige langbølgede varmestrålingen når vi holder hånda over en stein som er varmet av sola, eller foran en ovn. Varmen som stråler ut mot verdensrommet blir hindret av CO2-teppet, og sender noe av den langbølgede varmen tilbake til oss på jorden.

Vi er veldig heldige for at denne «CO2-teppe» effekten finnes.  Det er den som gjør at vi kan bo her på denne planeten.  Historisk sett har det vært omtrent 280 ppm CO2 i atmosfæren i de siste 10000 årene.  Dette har gitt oss et stabilt klima og en temperatur vi kan leve godt med.  Uten CO2 i atmosfæren ville det meste av solinnstrålningen gå rett ut igjen og temperaturen på joden ville vært flere titalls grader kaldere enn nå. Brrrr.

Konklusjonen blir at uten drivhuseffekten ville det vært alt for kaldt her. Vi kunne ikke bodd her! Men nå er vår verden i ferd med å bli overopphetet . 

Hvis vi lar klimafornekterne fortsette å hindre oss i å gjøre de tiltakene som trengs, så går det ut over barn og barnebarn og de på den andre siden av jorda.  Alle vil lide om vi fortsetter å la oss forsinke.

Og hva gjør vi nå?

Hvis du oppdager at du kan bli forvirret av noe som klimafornekterne forteller deg, så sett deg inn i hva vitenskapen forteller om klimaendringene.

Hvis det er en konkret klimafornekterpåstand som du blir usikker på så sjekk denne nettsiden.  Sceptical Science er en seriøs side med høy kvalitet og gode referanser.  Der finner du de fleste klimaskeptiker påstandene og en god forklaring på hva som er sannheten. Deler av den er også oversatt til norsk.

Istedenfor å bli forvirret når en klimaskeptiker angriper oss, eller kommer med feilinformasjon kan vi bestemme oss for å sjekke ut hva som er sannheten. Klart klimaskeptikerne ikke vil at vi skal slutte med oljeindustrien. Det er jo oljeindustrien som har betalt for utviklingen av påstandene de sprer.

Stem på et parti som går inn for en styrt avvikling av oljeindustrien, samtidig som de planlegger å ta vare på de som er avhengige av denne industrien i dag.  Oljearbeidere er flinke folk som vil egne seg godt til å jobbe med utvikling av klimavennlig teknologi.

Referanser

 • Per Espen Stoknes. «Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming» Boka refererer psykologiske forskningsstudier som ble veldig oppklarende for meg når jeg leste dette.
 • Andrew Dessler. Universitetslærebok: Introduction to Modern Climate Change.Second edition. 2016
 • https://en.wikipedia.org/wiki/The_Heartland_Institute
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Koch_family_foundations#Charles_G._Koch_Charitable_Foundation
 • https://no.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius

Vil du høre fra meg så ta kontakt på messenger på facebooksiden: Om verden og oss som bor her.


Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

7 kommentarer til «Hvorfor gjør klimafornekterne det de gjør?»

 1. Så bra skrevet, og takk for alle kildene du oppgir i denne artikkelen. Greit å vite hvilken instutuner får økonomiske midler fra fossil industrien. ?

 2. Ja, en kort og god oppsummering over faktum, samt hva mange av oss mennesker, mener, tenker, sier og gjør, samt alt hva mange benekter. Menneskeskapte klimaendringer pga. Befolkningsvekst, litt for mye Skogshogst, samt gedigne utslipp av CO2 er en trist prosess vi har satt i gang!
  Vi kan settes i 3 grupper ang. hva vi mener om klimaendringer ja.:

  -> Noen få benekter faktum.
  -> Folk flest ser noe er på gang; `meeen… Hva kan jeg gjøre med det`???
  -> Noen få ser faktum, og gjør, sier og skriver alt di kan for å minke kommende endringer.

  En litt kjedelig bivirkning, det er all diskusjon og krangel om det, samt krangel om økte skatter og regler mot det som endrer & ødelegger klimaet for oss mennesker, planter og dyr.

  Fortsett å skriv & fortell alt hva du kan, du og alle andre som har innsett faktum. Jeg har i det store og hele gitt opp å diskutere, fortelle & forklare ting på nett, for Faktumbenektere er jo særdeles aktive der, og å diskutere med di synes jeg er `fånyttes`, meeen…: Å få alle `i midten`, som ikke helt har innsett alvoret, og dermed fortsetter som før til å se hva vi er i ferd med å gjøre, ja det er vel noe av det mest nyttige og viktige nå!

  Blir flertallet av oss aktive `miljøvernere` eller aktive mot menneskeskapte klimaendringer, ja så blir både Politikere, Produsenter og Selgere Nødt til å innrette seg etter det!!!

  Det er heldigvis en del seriøse og kunnskapsrike mennesker som forsøker å forklare `klimarealistene` faktum også, så noen nyttige og riktige tekster ser vi i kommentarfeltet her og der… 🙂

 3. Hei! Informativt! Mitt første innfall: Her må det da gå an å få noen rettssaker i gang? Desinformasjon med fatale konsekvenser må da kunne sies å være ulovlig?? Disse folka har vært i rettssaker før, og kunne ha godt av å bli stilt til ansvar for ting de gjør (hevder). Er det saker underveis nå, som du kjenner til?

  1. Takk for hyggelig kommentar. Jeg kjenner ikke til at det er noe rettsaker på gang. Mitt håp er at dersom vi klarer å informere helt vanlige folk om hva som skjer så står de bedre rustet til å forstå hva som er rett når klimafornekterne kjører på med sine angrep.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *