1b. Jordas koordinatsystem

Del gjerne innlegget

Dette er referert fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Konsekvensene av klimaendringene er ikke lik over hele jordkloden, og det er viktig at det er lett å forstå hvor på jorda vi snakker om. Breddegrader og lengdegrader er jordas koordinatsystem, og til sammen definerer disse hvor alle steder på jorda er.

Stedsangivelsene kan brukes til mye, inkludert å beskrive hvor klimaendringene får de største konsekvensene, advare sjøfarende mot skipsvrak, eller vi kan bruke en app på telefonen og angi våre GPS koordinater hvis vi trenger at noen skal finne oss der vi er.

Breddegrader

Breddegrader
Jordens breddegrader.

Ekvator deler jorda inn i en nordlig halvkule og en sørlig halvkule og er den tenkte linja som går rundt jorda midt mellom Nordpolen og Sydpolen.

Breddegraden til et sted er antall grader målt fra ekvator  i retning  Nordpolen eller Sydpolen som ligger på på henholdsvis 90°N og 90°S. Breddegraden til et sted som ligger 30 grader nord for ekvator ligger på 30°N. Dette er på den nordlige halvkule. Et sted like langt fra ekvator med breddegraden 30°S ligger på den sørlige halvkule.

Tropene dekker omtrent halve jordoverflaten og er vanligvis definert som området mellom 30°N og 30°S.

De midlere breddegradene er mellom 30° og 60° både på den sørlige og den nordlige halvkule og er til sammen omtrent en tredjedel av jordens overflate.

De polare områdene dekker ca. en sjettedel av jordoverflaten og er vanligvis definert som områdene nord for 60°N og sør for 60°S.

Lengdegrader

Jordens lengdegrader
Jordens lengdegrader

Lengdegradene er vinkelen i østlig eller vestlig retning og måles fra Greenwich Mean Time. GMT eller nullmeridianen  er en tenkt linje fra Nordpolen til Sydpolen som går gjennom Greenwich i England. Lengdegradene for steder som ligger øst for GMT blir gitt betegnelsen østlig lengde og vi tilføyer en Ø etter koordinatene (eller E for East på engelsk).

Lengdegradene for steder som ligger vest for GMT blir gitt betegnelsen vestlig lengde og vi tilføyer en V etter koordinatene (eller W for West på engelsk).

Lengdegradene går fra 0-180° og vest møter øst på den internasjonale datolinjen.

Kilde

Over er en kortversjon i dagligspråk av andre del av kapittel 1 i universitetslæreboka: INTRODUCTION TO MODERN CLIMATE CHANGE / Andrew Dessler, Texas A&M University, (second Edition 2016)

Britas egne kommentarer

Jeg er glad for at jeg startet dette prosjektet, for jeg lærer noe hele tiden. Jeg vil gjerne dele Norges koordinater med deg. Fastlands Norges nordligste punkt er på Kinnarodden på Nordkinnhalvøya. Det ligger på  71 grader, 8 minutter og 2 sekunder nordlig bredde (71° 8′ 2″N) eller med de etter hvert mer vanlige desimalgrader 71,1339.

Litt omtrentlig bor vi Norge mellom breddegradene 58°N i sør og 71°N i nord.  Helt vest i Norge er lengdegradene 4°Ø, ,mens de er 31°Ø i Øst Finnmark.

Jan Mayen ligger på 71°N og 8-9°V

Bjørnøya ligger nær 74°N og 19°Ø

Svalbard ligger i området 78-80°N  og 10-28°Ø

 


Jeg vil gjerne høre fra deg i kommentarfeltet. Skriv navn og epost hvis du vil høre fra meg når jeg skriver neste innlegg.


Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

4 kommentarer til «1b. Jordas koordinatsystem»

  1. Veldig oversiktlig og god gjengivelse av de viktigste poengene i boka som jeg selv har lest. Bakgrunnsinformasjonen om lengde og breddegrader og forskjell på vær og klima er viktig for å forstå informasjonen om klimaendringer som kommer senere i boka. Veldig nyttig for å kunne sette alle de ulike synspunt vi bombarderes med om klimaendringer inn i et perspektiv.

  2. Hei, og takk for god informasjon, men jeg har et spørsmål til deg: Hvor mye vet vi i dag om hva som er beboelig landmasse, la oss si om 50 år? Spørsmålet må sees i relasjon til hva de nordlige land kan tåle av klimaflyktninger. Mitt skrekkscenario er at jordens 10 mrd. mennesker skal trenge seg sammen eksempelvis nord for den 50 breddegrad. Håper på et utdypende svar.

    1. Hei Tor Linge
      Takk for at du liker informasjonen jeg har skrevet. Jeg må skuffe deg når det gjelder et utdypede svar på hva som blir beboelig landmasse om 50 år. Det er det ingen som vet nå. Det kommer veldig mye an på hva du og jeg gjør i de aller nærmeste årene. Hvis du ønsker å bli inspirert til å gjøre noe som påvirker at det blir så lite endringer på klimaet som mulig så tipser jeg deg om å gå til en bokhandel og spørre etter den nye boka Klimaglede. Kanskje den kan inspirere deg til å se muligheter du kan bidra til. Lykke til.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *