1b. Jordas koordinatsystem

Dette er referert fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Konsekvensene av klimaendringene er ikke lik over hele jordkloden, og det er viktig at det er lett å forstå hvor på jorda vi snakker om. Breddegrader og lengdegrader er jordas koordinatsystem, og til sammen definerer disse hvor alle steder på jorda er. Fortsett å lese «1b. Jordas koordinatsystem»