Er det oljeskatt eller subsidier?

Små oljeselskaper har fått 90 mrd. kroner fra  den den norske stat for å lete etter olje og gass. Staten hevder at systemet for oljeskatt i Norge er helt nødvendig, mens Bellona kaller det for ulovlige subsidier og klager Fortsett å lese «Er det oljeskatt eller subsidier?»

2b. Klima i hele jordas historie.

Dette er referert fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Jorden har eksistert i ca 4,5 milliarder år, og gjennomsnittstemperaturen har variert mye. I de siste 70 millioner årene har temperaturen vært mer enn 10°C høyere enn nå, og nede i 5 °C lavere enn nå.

Vi kan gjøre målinger i dag som forteller oss hva temperaturen var for lenge siden ved å se på de geologiske og kjemiske avtrykkene som forteller oss Fortsett å lese «2b. Klima i hele jordas historie.»

1c. Skal vi tro på FNs klimapanel?

Dette er referert fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). På høyt spesialiserte tekniske områder er vi avhengige av råd fra eksperter. For klimaendringene er det FNs klimapanel sine rapporter som representerer meningen til verdens eksperter.

De som vil hindre at vi skal endre politikken for å motvirke klimaendringene pleier å så tvil om vitenskapen. Dette er den samme metoden som ble brukt av tobakkselskapene. De hadde en langvarig kampanje, der de spredde tvil om det var bevist at det var skadelig å røyke. Den offentlige debatten om helseskadene ved røyking ble holdt levende i flere tiår etter at vitenskapen hadde funnet ut Fortsett å lese «1c. Skal vi tro på FNs klimapanel?»

1. Introduksjon til klimaproblemene

Dette er referert fra Andrew (se kilde nedenfor). Været er en opplevelse, eller enkelt måling av eksempelvis temperatur, vind og regn på et bestemt sted, ved en bestemt tid.

Klima er gjennomsnittsmålinger med tilhørende variasjon på et definert område over de tiårene målingene ble utført. Temperaturvariasjonen kan angis som rekordlave temperaturer og rekordhøye temperatur i perioden. Fortsett å lese «1. Introduksjon til klimaproblemene»