2b. Klima i hele jordas historie.

Dette er referert fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Jorden har eksistert i ca 4,5 milliarder år, og gjennomsnittstemperaturen har variert mye. I de siste 70 millioner årene har temperaturen vært mer enn 10°C høyere enn nå, og nede i 5 °C lavere enn nå.

Vi kan gjøre målinger i dag som forteller oss hva temperaturen var for lenge siden ved å se på de geologiske og kjemiske avtrykkene som forteller oss Fortsett å lese «2b. Klima i hele jordas historie.»