Hva sier FNs klimapanel om 1,5 °C oppvarming

Dette er skremmende lesning som vi må ta inn over oss og handle på. Hver eneste en av oss må handle på dette, og la politikerne forstå at vi
vil at de skal ta beslutninger som effektivt styrer oss unna scenario 2 eller 3. Fortsett å lese «Hva sier FNs klimapanel om 1,5 °C oppvarming»