Skal Norge være først?

Del gjerne innlegget

Er det Norge eller et annet oljeland som først tar på alvor at vi må slutte å ta opp olje fra bakken?

Hva er logisk, når vi tar hensyn til vitenskapen, både naturvitenskapelig, og forskningen på den menneskelige psyke? Hvilke av de store oljeprodusentene må starte nedbyggingen av oljealderen?


Del gjerne innlegget
Del gjerne innlegget

Slutte med olje
Det mest effektive er at Norge slutter med olje først

Er det Norge eller et annet oljeland som først tar på alvor at vi må slutte å ta opp olje fra bakken?

Hva er logisk, når vi tar hensyn til kunnskapen vitenskapen har, både naturvitenskapelig, og forskningen på den menneskelige psyke? Hvilke av de store oljeprodusentene må starte nedbyggingen av oljealderen?

Fossile råstoff som olje kull og gass er den fullstendig dominerende årsaken til klimaendringene.  Det innebærer at dersom verden skal bli et brukbart sted å bo for de som kommer etter oss så haster det veldig med å slutte.

Den menneskelige psyke.

Spørsmålet er: Hvem skal ta føringen i overgangen til en framtid vi ønsker for våre barn?  De som leder i dag er tydeligvis ikke i stand til å endre slik at vi slutter med fossilt. Det er interessante å forstå hvorfor.

Når vi vet hvordan vår menneskelige hjerne fungerer blir det lett å forstå hvorfor de etablerte lederne fortsetter som før.  De er mennesker, og har kommet til de lederposisjonenes de har ved å tenke å gjøre det de pleier å gjøre.

Vi mennesker tar beslutningene våre på basis av 3 elementer.

 • Det jeg vet om den tingen.
 • Det jeg gjør med den tingen.
 • Det jeg føler for denne tingen.

Lederne i de landene som har stor oljeproduksjon har en forestilling om at det eneste rette er å ta opp så mye olje som mulig for å tjene penger, og de har fram til nå sørget for å tilrettelegge slik at vi tar opp mest mulig olje. Siden det de mener å vite, og det de gjør samsvarer, så er de fornøyd med det de gjør, og de har en indre harmoni. 

Nå i våre dager er det mange som forteller disse lederne at de tar feil når de tror at de sikrer framtida for landet vårt ved å ta opp mest mulig olje. Dersom de skulle ta inn over seg at dette er sant så vil de øyeblikkelig føle en kognitiv dissonans. Når det vi vet, og det vi gjør er i motsetning til hverandre så føler vi en indre spenning. Denne indre spenningen er veldig ubehagelig, og for å slippe unna denne dissonansen så er en vanlig reaksjon å late som om virkeligheten er noe som passer til de handlingene vi gjør.

Hvis vi tenker logisk på dette så må konklusjonen bli at de lederne som har vært sentrale i å tilrettelegge for oljeproduksjonen ikke vil være i stand til å endre adferd uten å være utsatt for et veldig tydelig press fra velgerne, slik at det enkleste blir å endre sin forståelse av virkeligheten.

(Min kilde til forståelsen av kognitiv dissonans er fra boka «Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming» av Per Espen Stoknes. se omkring side 94.)

Hva gjør vi når lederne ikke klarer å ta inn  over seg virkeligheten?

Hvis lederne ikke leder folket på rett vei, så må folket føre lederne. Det er selvfølgelig en mye større jobb å få minst halvparten av befolkningen til å ville det samme enn det ville være om lederne klarte å lede oss dit vi trenger å gå. Men det er ikke umulig å gå den veien.

Vi kan velge å sitte og vente og se om det er et annet oljeland som tar ansvaret.  Er det større sannsynlighet for at de klarer det enn vårt lille land? Jeg tenker at det må være slik at jo mer demokratisk et land er, jo mer sannsynlig er det at lederne vil høre på folkeviljen.

Jeg tror at alle som ikke har investert hele sin identitet i at oljeproduksjonen er nødvendig, og som tar inn over seg hva vi er i ferd med å påføre de som kommer etter oss er villige til å bli med på det som er nødvendig for at våre barnebarn skal bli så lite skadelidende som mulig.

Når jeg lette etter demokrati-indeks for land i verden fant jeg at Norge er det landet som er ansett som mest demokratisk. 

Demokrati-indeksen.

I demokrati indeksen i wikipedia er landene rangert etter hvilket land som er mest demokratisk i verden.  Det som måles er graden av demokrati i 167 land. Indeksen er basert på 60 indikatorer i fem forskjellige kategorier: frie og rettferdige valgprosesser, sivile rettigheter, regjeringens funksjonalitet, politisk deltagelse og politisk kultur.

I hvilke land har oljeproduksjonen størst betydning?

Ved å se på FIGUR 2 ser vi at de 5 landene som er mest dominert av olje har en oljeproduksjon på mer enn 200.000 fat per dag per million innbyggere. Norge er på fjerde plass. og dette innebærer at oljen er en svært stor del av Norsk økonomi.

For at vi skal ha en verden som virkelig er på vei mot å avslutte fossilalderen så må en av de landene som er mest avhengig av olje ta ledelsen.

Hvis vi ser på demokrati indeksen til disse landene så ser vi at alle unntatt Norge har en demokrati-indeks på langt over 100, bortsett fra Norge som ligger helt på topp med 1.

Da er det altså Norge en god kandidat, men hvordan er det med de andre store oljeprodusentene.  Ved å se lenger med på FIGUR 1 ser vi at av de 20 landene med størst oljeproduksjon i 2016 så var Norge på 15 plass. I 2017 var Norge det 10. største oljeproduserende landet  ifølge e24.

Land som har vedtatt at de skal stoppe å lete etter olje.

Det er noen land som har vedtatt å stoppe ny oljeleting kan vi lese i Offshore Technology.     Det som er felles for de er at de enten ikke er oljeprodusenter, eller de er veldig små oljeprodusenter.

New Zealand og Frankrike har stoppet å lete etter olje. Danmark har stoppet å lete etter landbaserte hydrokarboner. Belize (Honduras) og Costa Rica har vedtatt å ikke lete etter olje, og Irland har vedtatt å gå ut av alt eierskap til olje.

Disse landene  har ikke så mye å tape på å avslutte fossilalderen, så det blir ikke sett på som et signal til de store oljeprodusentene om å ta situasjonen på alvor.

Hvorfor skal Norge være først?

Den eneste årsaken til at de store oljelandene fortsatt produserer olje er at de ikke har tatt inn over seg realiteten av hva som er i ferd med å skje.  

Det er lettere for de som ikke har identifisert seg som en oljeprodusent å se  realitetene her, slik det er beskrevet under overskriften om menneskelig psyke. Det er derfor vanlige folk må være tydelige overfor myndighetene at vi vil at vi skal ta vare på verden for de som kommer etter oss, selv om det medfører at vi må stramme inn livreima. 

For Norge vil det bli mye billigere å lede an i det å stoppe oljeproduksjonen, enn å betale kostnadene som klimakatastrofen påfører oss. 

Enten må et flertall i folket overbevise de politikerne vi har, eller så må vi stemme på noen politikere som ønsker å stoppe fossilalderen.

Logisk

Er du enig at dette er logisk?  Jeg vil veldig gjerne se din kommentar under innlegget.  Dersom du ser en logisk brist i noe av det jeg skriver så setter jeg stor pris på om du forteller meg det.

FIGUR 1. De største oljeproduserende landene i 2016 er listet etter hvor mye de produserer totalt.

Størst
oljeproduksjon
Land Oljeprod. per
innbygger
Demokrati-
indeks
1 USA 35 19
2 Russia 73 132
3 Saudi Arabia 324 161
4 Iraq 120 111
5 Iran 50 158
6 China 3 144
7 Canada 101 7
8 Arab Emirates 335 152
9 Kuwait 72 120
10 Brazil 12 44
11 Venezuela 70 100
12 Mexico 17 57
13 Nigeria 11 121
14 Angola 61 133
15 Norway 313 1
16 Kazakhstan 89 137
17 Qatar 593 136
18 Algeria 33 117
19 Oman 217 139
20 Libya 159 119

FIGUR 2 Oljeproduserende land sortert på hvilke land som har høyest produksjon per innbygger.

Størst
oljeproduksjon
Land Oljeprod. per
innbygger
Demokrati-
indeks
17 Qatar 593 136
8 Arab Emirates 335 152
3 Saudi Arabia 324 161
15 Norway 313 1
19 Oman 217 139
20 Libya 159 119
4 Iraq 120 111
7 Canada 101 7
16 Kazakhstan 89 137
2 Russia 73 132
9 Kuwait 72 120
11 Venezuela 70 100
14 Angola 61 133
5 Iran 50 158
1 USA 35 19
18 Algeria 33 117
12 Mexico 17 57
10 Brazil 12 44
13 Nigeria 11 121
6 China 3 144
FIGUR 3. De store oljeprodusentene sortert etter demokrati-indeks.

Størst
oljeproduksjon
Land Oljeprod. per
innbygger
Demokrati-
indeks
15 Norway 313 1
7 Canada 101 7
1 USA 35 19
10 Brazil 12 44
12 Mexico 17 57
11 Venezuela 70 100
4 Iraq 120 111
18 Algeria 33 117
20 Libya 159 119
9 Kuwait 72 120
13 Nigeria 11 121
2 Russia 73 132
14 Angola 61 133
17 Qatar 593 136
16 Kazakhstan 89 137
19 Oman 217 139
6 China 3 144
8 Arab Emirates 335 152
5 Iran 50 158
3 Saudi Arabia 324 161

Vil du høre fra meg?


Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

10 kommentarer til «Skal Norge være først?»

 1. Hei!

  Jeg skjelver litt, for her vet jeg at jeg mangler forutsetninger for å gi en god respons. Jeg tenker som så:

  1) Vi må avvikle. Kanskje aktører innenfor oljeindustrien selv kan si noe om hvor de bør bremse først?
  2) Jeg har jo ganske vanskelig for å tro noe annet enn at leteboring må være stedet å begynne.

  Jeg er forvirret når det gjelder tingenes tilstand av i dag. Jeg har fått nyheter om den siste regjeringsplattformen, at leteboringen blir bremset opp, men ser samtidig overskrifter som forteller meg at leteaktiviteten er større enn noensinne, og det deles ut lisenser i massevis. Hva er sant? Begge deler?

  Jeg ser også resonnemanget som går ut på at vi må ha noe aktivitet gående opp mot Russisk sektor for å hevde Norsk territorialrett. Dette er vanlig praksis. Det blir litt som å utvinne kull på Svalbard. Men dette må være unntak, og det kan umulig være behov for mye av den sorten. Dessuten fins det muligheter innenfor både fiskeri og mineralutvinning på havbunnen(?).

  For meg spiller det ingen rolle om Norge er først eller ikke – det må gjøres. Jeg nøler veldig når det gjelder felt som allerede er i drift, for her er det nedlagt veldig mye kapital. Men om vi avvikler leteboringen unngår vi det problemet. Er det mulig å gjøre dette på en måte som ikke ‘knuser for mange egg’?

  Psyke: når det kommer store omveltninger innenfor et paradigme, tar det gjerne en generasjon før forandringene er allent akseptert. Nå har vi kanskje ikke den tiden, og det er beklagelig, men ikke mulig å forandre. Noe av denne striden i Norge skjer akkurat nå – på Facebook!! Her er hanskene av, og det trengs folk som kan gjendrive klimafornektere som bruker tildels grov kjeft. DENNE diskusjonen – på grassrota – er viktig.

  Jens Knudsen

  1. Tusen takk for en fin kommentar Jens. Det er alltid veldig vanskelig med endring. De aller fleste vil ha det slik det er, selv om noe nytt vil være bedre for oss alle. Det jeg tror er at de som tjener penger på olje kull og gass alltid vil dikte opp årsaker til at det er helt nødvendig at de fortsetter som før. Jeg tror det er noen andre som må si: Hallo – det er nok nå.

 2. Din konklusjon Brita er for så vidt logisk når du fremstiller det på den måten du gjør.
  Det hadde utvilsomt skapt internasjonale oppstandelse hvis Norge bestemte seg for å trappe ned oljeaktiviteten.
  Men er usikker på hvor stor «eksempel effekt» det ville hatt, kanskje hadde det hatt litt effekt på folk akkurat da, men oljelobbyen durer jo i vei like godt.

  Som kjent så er det overproduksjon av olje og oljenasjoner må legge bånd på seg, altså produsere mindre enn det de ønsker, jeg er redde hvis vi begynte å stenge kranen i Nordsjøen, så hadde de andre oljenasjonene bare produsert tilsvarende mer og det totale forbruket hadde fortsatt som før.

  Jeg har vel sagt det flere ganger før i dine facebook grupper, jeg tror den eneste måten å få bukt med klimakrisen på er å utvikle alternativer til oljen som er like energieffektiv og mobil, og det må skje raskt, helst raskere enn vi stenger kranen.

  Uansett hvordan en løser klimakrisen på, tror jeg det er viktig som du sier at folket må engasjere seg, bruke demokratiet for hva det er verdt, jeg tror den mest effektive veien å gå er å stemme på de mest radikale miljøpolitiske partiene, i Norge ser det ut for at det er kun MDG som har miljø øverst på agendaen, så for meg blir det naturlig å engasjere meg selv, samt prøve å overbevise andre om å stemme på nettop MDG

  Dessverre så ser det ut til at vi går inn i en ny valgperiode hvor MDG får minimalt med oppslutning i følge gallup målinger og jeg lurer på om det kan ha noe med måten de kommuniserer budskapet å gjøre, eller er det rett og slet liten overbevisning om at miljøkrisen er reel.
  Er det kanskje slik at klimaskeptikerne har større innflytelse enn vi tror,
  Når jeg snakker med venner så får jeg inntrykk av at aller flest er svært skeptisk til forskningen og de resultater de representerer.
  Det er vel egentlig ikke så rart heller når størsteparten av stortinget ikke synes vår avhengighet av olje er et problem, når de kommuniserer at vi ikke trenger å ta ansvar.

  1. Tusen takk for en ærlig kommentar Kurt. Det er klart at det er vanskelig for alle med endring. Vår menneskelige hjerne vil jo gjerne ha all ting akkurat som før, men vi vet nå at i våre dager er ikke det en mulighet. Enten styrer vi inn i en klok endring til det beste for framtiden, eller så lar vi endringene som skjer bare skje. Disse endringene kommer som en konsekvens om vi fortsetter olje, kull og gass industrien akkurat som før.

 3. Hei Brita!
  Eg beundrer din stahet og ønsker der var fleire som du! På ein måte er du det voksne motsvaret til ungjenta Greta Thunberg. Håpet er at det blir fleir og fleir som inser alvoret, også blandt politikarane. Det er jo dei som har makt men i demokratier som Norge og Sverige har jo også vi som innbyggjarar og «stemmekveg» ei viss makt og den MÅ vi bruke. Politikarar som ikkje viser handlekraft men berre stryker klimanektarane medhårs har ikkje lenger nokon legitimitet. Dei må vi skifte ut ved neste valg! Her har venstresida (og til ein viss grad mellompartia) sin store sjanse å gjøre ein forskjell som ikkje dei reaksjonære høgrepartia tør å ta – nemleg å gjennomskue dei kreftene i politikken som berre vil la det skure å gå. Ein må tørre å snakke om den reelle omstillinga som må til, ikkje berre innføre avlats-ting som flyskatt. Heller innføre restriksjonar og ransonering og hvorfor ikkje personlege kvoter når det f.eks. gjeld fly. Sjølv har eg truleg tatt min siste flytur!
  Når det gjeld Norge som oljeproduserende nasjon, med ein svær nasjonal formue frå oljeverksemda og samtidig på topp når det gjeld demokrati, burde det vel vere naturleg å gå foran ved å satse på andre, fornybare og bærekraftige næaringar. Samtidig må ein ta vare på dei som har hatt sine jobber i oljenæringa og sjå til at dei kan få seg jobb innafor annen verksemd. Det må vere ein sosial form for avikling, ikkje «over natta» men på sikt. Arbeidsplassar vert ofte brukt som eit argument mot å stoppe skadeleg verksemnd, men det må jo vere viktig kva slag arbeid ein kan tilby. Statleg styring må vere eit viktig verktøy for dette og at ein ikkje berre lar profitten styre.

  Korleis ein skal kunne overbevise klimanektarane at dei tek feil er ein annan ting som kan vere utmattende nok. Har sjølv prøvd med ein gamal kjenning frå Sverige som meinar at det er dei velrenomerte og i det store og heile einige klimaforskarane som er ute etter pengane, når det i staden er fossil-lobbyen som ser sine astronomiske inntekter truga.

  Til slutt kan ein jo samanlikne med eit land som Wenezuela som jo lengre enn Norge hatt(og har) enorme oljeforekomster, men likevel ein befolkning som sliter med fattigdom og elendigheit. For ein skam og mangel på demokrati som har ført til ein extrem rikdom for nokre få familier! Nasjonal og sosial styring av naturrikedomane er naudsynt for at alle i eit land skal kunne få sin rettferdige del av dei og for at ein skal sikre komande generasjonar eit leveleg utkome. Så ein kan vel si at oljen har vore både ein velsignelse og ein forbannelse for eit land som Norge. Korleis ein skal kunne snu eit erkekonservativt og patriarkalskt regime som Saudiarabia og andre liknande land er ein annen historie og den må dei nok sjølve ta fatt på.

  1. Tusen takk for din kommentar Inga Bodil. Jeg tror ikke at det er enkelt å slutte med olje, kull og gass, men jeg er helt trygg på at i den situasjonen vi er nå, så er det et valg som tar vare på de fremtidige på den beste måten vi kan i våre dager. Vi må regne med motstand, men det er det verdt for våre barn, barnebarn og andre som kommer etter oss.

 4. Hei Rita! Imponerende hva du skriver! Men jeg tenker på at vi må snakke om alternativene når vi stenger oljen. Hvordan skal velferden betales? Det er nok en nøkkel! Men den andre nøkkelen er kanskje imitasjon og det kan jo være på nivået mellom land og nasjoner, men også mellom naboer i gata. Oljen brukes jo til forflytting og oppvarming. Så behovet og erstattingen må kanskje komme litt mer parallelt. Stokknes beskriver litt om dette på sidene 145-150. Altså du har ingen brist i logikken, men logikken må ha en erstatning. Ny økonomi tenker jeg! Takk for jobben du gjør!!

  1. Tusen takk for en aktuell kommentar Terje. Jeg er helt enig at vi må finne fram til en måte å organisere verden på som fungerer bedre enn den vi lever etter i våre dager.

   Jeg har tro på at når vi klarer å se for oss den verden vi vil ha, så klarer vi å skape den også. Alt som finnes i dag er det noen som har tenkt på føret ble slik

 5. Veldig interessant og reflektert blogginnlegg Brita. Ingen tvil om at vi må stoppe letevirksomheten etter olje. De statlige investeringsmidlene må vi investere i miljøvennlige, ikke bare klimavennlige alternativer. Mangfold av miljøvennlig kraft som hydrogen, biogass, bølgekraft, miljøvennlig vannkraft, vindmøller til havs, solcelle energi.

  Og mindre transport ved å investere i sykkelveier, kollektivtrafikk i byene, elferger, elbusser, el-tog fra Trondheim til Bodø, hurtigtog mv.

  Vi er storforbrukere av energi, så plusshus der vi er selvforsynt med egenprodusert energi og energisparing er også viktig.
  Mat – mer lokalprodusert, mindre kjøtt og mer grønnsaker, nøtter, sopp, fisk fra havet. Det kjøttet vi skal spise bør komme fra grasfora beitedyr.
  Så må vi stemne grønt, dvs. SV, Venstre, MDG og Rødt. Med dagens blå maktbastion går det for sakte – vi oppnår ikke et klima- og miljøvennlig samfunn som bidrar til å nå 1,5 graders målet!

  1. Tusen takk for en nyttig kommentar Ingrid Marie. Du har mange gode poenger som vil være en sentral del i den nye verden vi vil ha.

   Hvis vi vet at vi skal stoppe leting etter olje, så vil det bli tydelig at disse nye løsningene haster mer enn de fleste har tenkt før, og så skjer det raskere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *