7e. Kan det være drivhusgasser?

Del gjerne innlegget

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Konklusjonen som vitenskapen er kommet fram til er at det er drivhusgassene som er årsaken til temperaturøkningen. Dette er framkommet etter grundig gjennomgang av alle mulige forklaringsmodeller, og det er ingen andre enn drivhusgassene som kan forklare det som skjer med temperaturen på jorden nå. Drivhusgassene kommer fra at vi graver opp og forbruker gass, olje og kull.

Arrhenius utviklet i 1896 en teori som forklarer hvorfor drivhusgasser som CO2 varmer planeten vår. Dette baserte seg på fysikk som allerede var oppdaget nesten 100 år tidligere. Arrhenius sin fysiske modell av hvorfor det er logisk at drivhusgasser varmer planeten vår er beskrevet her.

Det Arrhenius tenkte i 1896 ble bekreftet av klimaforskerne på 1950 tallet. Denne bekreftelsen ble gjentatt på 1960 tallet og enda en gang av nye forskere på 1970 tallet. Denne veldokumenterte teorien er beskrevet i IPCC sin rapport i 1990, og videreført i IPCC rapporten fra 2013. Den eneste forskjellen er at forståelsen nå er mye større og man er man er mye tryggere på konklusjonen enn det Arrhenius var for drøyt 120 år siden. Du kan lese om IPCC her.

Arrhenius sin teori på slutten av 1800 tallet er etter mange gjennomganger blitt værende den samme. Denne fysikken stemmer med observasjonene som er gjort fra de geologiske sporene fra de siste 500 millioner årene, og det er en sterk sammenheng mellom temperatur og CO2 i atmosfæren. Det betyr at jo høyere CO2 innholdet er, jo høyere er temperaturen.

Det er kjent at jorden har vært mye varmere tidligere enn den er i dag. I store deler av de siste 500 millioner årene var jorden så varm at det ikke var is noe sted på planeten, og det har vært en tydelig sammenheng mellom mengden CO2 og temperaturen. For 55 millioner år siden hadde vi en hendelse som er gitt navnet PETM, som også er beskrevet her.

Under PETM var det et massivt utslipp av metan eller CO2 over noen få 1000 år. Dette er illustrert øverst på figuren over. Temperaturen steg 5-9 grader C, og temperaturen holdt seg forhøyet i omtrent 100.000 år. 100.000 år er den tiden det tok å omdanne CO2 i atmosfæren til kalsiumkarbonat ved kjemisk forvitring som er beskrevet her.

Som en ironisk tilfeldighet er mengden karbon som da ble sluppet ut i størrelsesorden den samme mengden som alle jordens fossile brennstoffer. Det er vanlig å se på det som skjedde under PETM som en god analogi av hva vi har i vente dersom vi brenner opp alle de fossile brennstoffene over de neste århundrene. Under PETM var den i geologisk betraktning en veldig rask temperaturøkning over noen få tusen år, mens det vi er i fare for å gjøre nå er å slippe ut en tilsvarende mengde på noen få hundre år. Om vi fortsetter som nå kan vi forvente en nye raskere temperaturstigning enn under PETM.

Mot slutten av istidene ble planeten først varmet av øket solinnstråling slik det er beskrevet her. Dette medførte øket utslipp av CO2 som varmet planeten ytterligere opp. CO2 utslippet var da en tilbakekoplingssløyfe, mens nå er det vi som graver opp oljen og slipper CO2 ut som er en direkte årsak til oppvarmingen. Tilbakekoplingssløyfer er beskrevet her.

Uteliggere i data.

En uteligger i et sett med data er et punkt der dataene ikke passer med alle de andre dataene.

Uteliggere eksisterer i alle vitenskapelige felt, og hvis det er mange nok av dem så må man lage nye teorier. Dette skjedde på begynnelsen av nittenhundretallet da man oppdaget at klassisk fysikk ikke var gyldig på det atomære området. Den nye forståelsen var at på det atomære området er det kvantefysikken som gjelder.

Det er vitenskapelig bevist at røyking skader helsen, likevel er det 90-åringer som har røkt som en damp hele sitt liv. Vi vet ikke hvorfor det skjer, men bevisene på at røyking skader helsa er så dominerende at dette ikke rokker vitenskapen.

Arrhenius sin modell er blitt gjennomgått om og om igjen, og en av årsaken til dette er at det er en uteligger i dataene fra 450 millioner år siden. Det var en istid da, selv om det var 5000 ppm CO2 i atmosfæren. Man vet ikke årsaken til at det var istid for 450 millioner år siden men en logisk forklaring kunne være at det var massive utslipp av aerosoler fra vulkaner som gav lave temperaturer på tross av høyt CO2 innhold i atmosfæren. Det er en overveldende mengde med data som påviser sammenhengen mellom mengden CO2 i atmosfæren og temperaturen på planeten vår, slik at denne uteliggeren ikke rokker konklusjonen.

Hvor kommer CO2 i atmosfæren fra.

Økingen av drivhusgasser i atmosfæren skyldes i all hovedsak menneskelig aktivitet, og hvordan er beskrevet her.

Klimamodeller

Det er laget klimamodeller. De er ikke helt presise, men de modellerer godt det som er skjedd de siste 50 årene. Figuren viser øverst en kurve der modellen kun tar hensyn til naturlige klimaendringer som sola og vulkanutbrudd. Vi ser at fra 1950 skiller observasjonene seg fra modellen. Modellen basert på sola og vulkanutbrudd viser en til dels synkende temperatur etter 1950, mens målingene viser en bratt økning.

I den nederste kurven er de menneskeskapte utslippene som drivhusgasser, aerosoler og ozon nedbrytingen tatt med og temperaturøkningen stemmer mye bedret med modellen siden 1950.

Hvordan vi vet at det er drivhusgassene som er årsaken til mesteparten av den menneskeskapte oppvarmingen er beskrevet her.

Det er overveldende bevis for at det er økingen av drivhusgasser som er årsaken til oppvarmingen av jorden i de siste halve århundre.

Hva stod det i IPCC rapporten fra 2013

Det er ekstremt sannsynlig at mer enn halvparten av den observerte globale temperaturøkningen fra 1951 til 2010 var forårsaket av menneskeskapte øking av drivhusgasser og andre menneskeskapte strålingspådrag til sammen.

Mer enn halvparten: Dette betyr at det er andre faktorer enn drivhusgassene også, men at drivhusgassene er ansvarlige for størstedelen av oppvarmingen.

Temperaturøkningen fra 1951 til 2010: Det er i denne perioden det er tilstrekkelige data til å slå fast at det er drivhusgassene som er den dominerende årsaken til temperaturøkningen.

Ekstremt sannsynlig: I språket fra IPCC betyr ekstremt sannsynlig at det er 95% sannsynlig.

Konklusjon

Konklusjonen som vitenskapen er kommet fram til er at det er drivhusgassene som er årsaken til temperaturøkningen. Dette er framkommet etter grundig gjennomgang av alle mulige forklaringsmodeller, og det er ingen andre enn drivhusgassene som kan forklare det som skjer med temperaturen på jorden nå. Drivhusgassene kommer fra at vi graver opp og forbruker gass, olje og kull.

Kilde

Over er en kortversjon i dagligspråk av femte del av kapittel 7 i universitetslæreboka: INTRODUCTION TO MODERN CLIMATE CHANGE / Andrew Dessler, Texas A&M University, (second Edition 2016) Innlegget er skrevet etter en avtale med Andrew.  Forelesning

Britas egne kommentarer

Nå vet vi det! Temperaturen på vår elskede planet stiger og stiger, og det er vi mennesker som får det til å skje.

Vi vet hvordan det skjer også. Vi vet også at det ikke nødt til å være slik langt inn i fremtiden.  Vi har muligheten til å gjøre noe med det.  Men vi må gjøre det sammen.

At det skal være et personlig ansvar er vanskelig. Det er nesten et umulig krav å be oss som enkeltpersoner om å avstå fra det som er helt normalt i vår tid. Vi reiser mye , både med bil og fly, og dette medfører utslipp av drivhusgasser. Det er masse reklame for flyturer, og det er billig, umoralsk billig spør du meg.

Etter hvert som vi forstår hva som er i ferd med å skje tror jeg at vi er villige til å gi opp noen av flyturene, men vi må be politikerne om hjelp. Vi må kreve av politikerne at de setter grenser for våre drivhusgassutslipp, slik at vi ikke blir stående alene med å ta de vanskelige valgene. Vi må finne løsninger der vi har forutsigbarhet, samtidig som det blir slik at det er forurenser som reelt betaler. De som har lav inntekt må heller ikke bli de som lider mest på grunn av klimaavgiftene.

Det må bli så dyrt at vi etter hvert ikke har råd til å fortsette å slippe ut CO2 , og vi må ha gode alternativer, slik at det blir reelle valg.

For lett å få en oversikt over hva som har skjedd anbefaler jeg denne animasjonen av hvordan CO2 i atmosfæren har utviklet seg de siste 800.000 år fra Earth System Research laboratory.

Jeg vil gjerne høre fra deg i kommentarfeltet. Skriv navn og epost hvis du vil høre fra meg når jeg skriver neste innlegg.


Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

2 kommentarer til «7e. Kan det være drivhusgasser?»

  1. Klar og grei framstilling av klimagassene og temperaturstigning som er kjernen av klimaproblemene vi møter i dag.
    Takk til deg, Brita.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *