1c. Skal vi tro på FNs klimapanel?

Del gjerne innlegget

Dette er referert fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). På høyt spesialiserte tekniske områder er vi avhengige av råd fra eksperter. For klimaendringene er det FNs klimapanel sine rapporter som representerer meningen til verdens eksperter.

De som vil hindre at vi skal endre politikken for å motvirke klimaendringene pleier å så tvil om vitenskapen. Dette er den samme metoden som ble brukt av tobakkselskapene. De hadde en langvarig kampanje, der de spredde tvil om det var bevist at det var skadelig å røyke. Den offentlige debatten om helseskadene ved røyking ble holdt levende i flere tiår etter at vitenskapen hadde funnet ut hvor skadelig røyking er.

Hvem er FNs klimapanel?

FNs klimapanel (på engelsk «Intergovernmental Panel on Climate Change» forkortet til IPCC) ble opprettet i 1988 da verdens nasjoner begynte å anerkjenne klimaendringene. Klimaekspertene i FNs klimapanel er nominert av verdens regjeringer.

Medlemmene av FNs klimapanel deles i mange grupper og skriver en oppsummering av publiserte forskningsresultater fra verdens klimaforskere. Alle rapportene er godkjente av andre eksperter før de benyttes.

Kladden til IPCC rapporten blir gjennomgått av klimapanelet og kommentert før de legges ut til offentlig høring. Sluttrapporten blir på mer enn 1000 sider, og det lages et sammendrag for beslutningstakere (på engelsk «Summary for Policymakers» forkortet til SPM). I et sluttmøte blir alle setningene i sammendragsrapporten godkjent av alle regjeringene og det er ofte forhandlinger om ordlyden. Dette er for å sikre at regjeringene ikke senere skal bestride ordlyden i rapporten.

Det er altså en politisk påvirkning av oppsummeringsrapporten i retning av at klimaendringene er mindre enn klimaekspertene er kommet fram til, men dette er likevel det aller beste vitenskapelige dokumentet som finnes på klimaendringer.

Hvorfor tror vi det er usikkerhet om klimavitenskapen?

Det fremsettes stadig myter om at det er usikkerhet om klimavitenskapen slik den presenteres fra FNs klimapanel. Feilene i disse påstandene er påvist gang på gang, og du kan finne en samling av de vanligste påstandene, og hvorfor de er feil på nettsiden https://SkepticalScience.com.

Det kommer ofte påstander om at klimaforskerne tjener på å lyve om tilstanden til verdens klima. Dette forutsetter en koordinert svindel over hele verden med alle klimaekspertene i panelet involvert. Det er to hovedgrunner til at dette er helt usannsynlig.

  1. Det er helt usannsynlig at alle regjeringene bare anbefaler klimaeksperter til panelet som mener at klimaendringene er større enn de er. Dette er spesielt usannsynlig da det å konkludere med større klimaendringer enn det som er reelt gir unødvendige oppgaver for landene.
  2. Klimaekspertene har ingen gevinst å hente på å lyve om en oppdiktet enighet om situasjonen for jordens klima.
    • Status i det vitenskapelige miljøet fås ved å finne ut noe nytt som ingen av kollegaene har oppdaget. Enighet gir lite status for den enkelte. Hvordan i all verden skulle man få alle forskerne til å bli med på slikt juks?
    • Finansiering av forskningen vil tradisjonelt reduseres når det er enighet om konklusjonen.

Hvem skal man tro på?

Det er aldri oppdaget en samlet svindel der hele det vitenskapelige miljøet er involvert. Aldri!

Det er avdekket mange tilfeller av løgn og falsk usikkerhet om vitenskapelige resultater for å oppnå gevinst for enkeltindustrier. Det mest kjente tilfellet er tobakksindustrien. Allerede på 50 tallet var tobakkens skadelige virkning kjent for forskerne.

I 1964 ble det utgitt en samlerapport som uomtvistelig la fram beviset for hvor skadelig røykingen er. Tobakksindustrien nektet å innrømme at deres produkt drepte kundene, og valgte å kjempe tilbake ved å angripe vitenskapen. Det er funnet et notat fra en av tobakksfabrikantene som hevder at man måtte gi et svar på forskningsrapporten som gir røykerne en psykologisk krykke slik at de kan fortsette røykingen, og at man måtte peke på svakheter ved oppsummeringen av forskningen. Tobakksindustrien startet en langvarig kampanje som varte helt til 90 tallet, da det endelig ble anerkjent i det offentlige rom at røyking er svært helseskadelig. Det var 40 år etter at forskerne visste sannheten.

Den samme strategien med å så tvil brukes nå i omtale av klimavitenskapen, og det påstås at det er stor uenighet om de vitenskapelige resultatene av klimaforskningen.   Det er laget underskriftslister med såkalte vitenskapsmenn som er uenige i klimaforskningen. Når man går disse listene nærmere etter i sømmene oppdages det at underskriverne ikke er klimaforskere. De har ofte en eller annen naturvitenskapelig bakgrunn, men de er ikke eksperter på klima. De virkelige klimaekspertene skriver ikke på slike lister.

Hvor får vi kunnskapen om klimaendringene?

Det er lett for oss mennesker å tro på de tingene som passer inn i det verdensbildet vi har fra før, og avvise de som ikke passer. Det har aldri skjedd tidligere at menneskene har endret sammensetningen av jordens atmosfære så raskt som det skjer nå, så dette er det ingen av oss som har opplevet før. Klimaendringene passer ikke med vår erfaring.

Opinionsledere er folk vi stoler på fordi de har autoritet, og vi stoler på dem i andre sammenhenger. Det kan være familiemedlemmer, venner, kjendiser, politikere eller andre. Hvis vi er usikre på hva vi selv mener er det lett å ta samme mening som en opinionsleder, enten de har filla peiling på klimavitenskap eller ei.

Hvis vi vet mye om en sak kan vi trekke våre egne konklusjoner, men hvis vi ikke gjør det må vi stole på hva andre sier. Skal dette gi mening må rådene komme fra en klimaekspert. En ekspert er en som har jobbet med forskning på klimaendringer i de senere årene. Det er ikke nok å kunne mye om vær eller fysikk eller andre tilgrensende fagfelt.

Kilde

Over er en kortversjon i dagligspråk av siste del av kapittel 1 i universitetslæreboka: INTRODUCTION TO MODERN CLIMATE CHANGE / Andrew Dessler, Texas A&M University, (second Edition 2016)

Britas egne kommentarer

Det er nå 29 år siden vitenskapen var så sikre på klimaendringene at de fikk med seg regjerningene til å starte FNs klimapanel. Vi kan ikke bruke enda 10 år på å gjøre de tiltak som er nødvendige for å slutte å slippe ut CO2 i atmosfæren. Vi må komme ut av passiviteten og ta vare på verden for oss som bor her nå, og våre etterkommere.

Klimavitenskapen i den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel bygger på arbeidet til mer enn 800 klimaforskere fra 85 land som var medlemmer i FNs klimapanel. Bare i Norge hadde vi 18 medlemmer og flere enn 20 klimaforskere som bidro i tillegg. Vi kan lese om FNs klimapanel sin planlagte sjette hovedrapport på Miljødirektoratets side: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/Sjette-hovedrapport-fra-FNs-klimapanel/

FN-sambandet gir en oversiktlig forklaring på hva FNs klimapanel er. http://www.fn.no/Tema/Klima/Hva-er-FNs-klimapanel

Historien om tobakkindustrien sin kampanje for å forvirre folk slik at de fortsatte å røyke kan du lese her: https://en.wikipedia.org/wiki/Merchants_of_Doubt


Jeg vil gjerne høre fra deg i kommentarfeltet. Skriv navn og epost hvis du vil høre fra meg når jeg skriver neste innlegg.


Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *