Hva må til for at vi vil endre?

Vi vet hva som er i ferd med å skje med klima, og vi vet hvilke endringer som trenger å skje, og vi vet til og med hvordan vi må sette i verk disse endringene for at den menneskelige psyke skal være med på laget.

Da er det bare å gjøre det da – kanskje? Fortsett å lese «Hva må til for at vi vil endre?»

14d. Hva kan vi gjøre?

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Som  individer kan vi ta valg som reduserer vår andel av drivhusgassutslippene.

Hva kan hver enkelt av oss gjøre

Noen av tiltakene vil også spare oss for penger på kort sikt. Fortsett å lese «14d. Hva kan vi gjøre?»

14c. Hvordan kan vi nå klimamålet?

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Vi må kutte utslippene av klimagasser, og vi trenger å starte så snart som mulig.

Fortsett å lese «14c. Hvordan kan vi nå klimamålet?»

14b. Å velge et langsiktig mål

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Vi ønsker å redusere våre utslipp for å ta vare på klimaet for de som kommer etter oss. Vi trenger et langsiktig mål for hvor mye vi skal redusere drivhusgassutslippene våre. Fortsett å lese «14b. Å velge et langsiktig mål»

14.Hvorfor er klimaendringer så vanskelig?

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Vi vet at når det gjelder klimaendringer er det mye snakk og lite effektive tiltak. Det er mange grunner til at dette er vanskelig, og de belyses i dette innlegget. Fortsett å lese «14.Hvorfor er klimaendringer så vanskelig?»