14.Hvorfor er klimaendringer så vanskelig?

Del gjerne innlegget

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor). Vi vet at når det gjelder klimaendringer er det mye snakk og lite effektive tiltak. Det er mange grunner til at dette er vanskelig, og de belyses i dette innlegget.

Hva er forskjellen på klimaendringer og et terrorangrep?

Vi vet nå at klimaendringene er virkelige, og at de allerede er på gang.

Fysikken i klimaendringene er ganske enkel, og det er ingen tvil om at det er menneskene som forandrer klimaet. Den tvilen som fortsatt finnes er hvor alvorlige konsekvensen av klimaendringene blir for de som kommer etter oss.

I våre dager et det mye snakk om terrorangrep, og da er det ingen tvil om at det skal gås til øyeblikkelig handling. Hva er forskjellen på klimaendringer og et terrorangrep? Forskjellen er at klimaendringer har større konsekvenser, men psykologisk vanskeligere å få grep på. Vi vet ikke helt hvem som forårsaker klimaendringene, og heller ikke helt hvem det går ut over.

Spørsmålene TERRORISME KLIMAENDRINGER
Hvem er den skyldige? Terroristen(e) Vi bidrar alle sammen
Ble dette gjort med vilje? Ja Nei
Hvem er ofrene? De som ble drept og skadet De er spredd i tid og rom.
Hvor raskt kommer konsekvensene? Øyeblikkelig De mest alvorlige konsekvensene kommer om 70 år og senere
Hvor er konsekvensene? Det er store konsekvenser når noen dør. Det er enorme konsekvenser i hundretusener av år framover

 

Når vi ser på listen over og sammenlikner blir det lett å forstå hvorfor det er så mye lettere å reagere raskt og resolutt når det er tydelig hvem som er den skyldige, og hvem som er ofrene samtidig med at konsekvensen kommer øyeblikkelig og det er helt tydelig at noen gjør det med vilje.

Når det gjelder klimaendringer er konsekvensene mye større enn en terroraksjon, men ingen av oss er skyldige alene, det er summen av alle våre utslipp som blir problemet. Det blir vanskelig å tenke på konsekvensene da. De fleste av oss tenker ikke på at vi med vår flytur eller biltur er en del av den summen som gjør livet vanskelig for de som kommer etter oss. Konsekvensene av det vi gjør er forsinket i mange tiår, og vi vet ikke helt hvem som blir ofrene. De fleste av ofrene er ikke født ennå.

Kan vi ta beslutninger når ting ikke er 100% sikkert?

Vi vet at klimaet er i ferd med å endre seg, og vi vet hvorfor det endrer seg. Vi har et valg, enten å gjøre noe, eller å ikke gjøre noe.

For å finne ut av hva vi skal gjøre har vi noen nøkkelspørsmål å besvare:

 • Hvor mye varmere blir det?
 • Hva vil konsekvensen være?
 • Hvor mye vil det koste å gjøre noe?
 • Hvor ille vil det bli for de som får konsekvensene?
 • Er geoengineering akseptabelt? (Kan vi endre jordas klima med teknologi?)

Vi har ikke noen eksakte svar på disse spørsmålene. En måte å vurdere spørsmålene på er å se dem i lys av disse to argumentene

 • A. Fordi det aller verste som kan skje er så ille, så må vi handle nå og redusere utslippene, selv om vi ikke vet nøyaktig hvor ille klimaendringene vil bli.
 • B. Fordi det er veldig dyrt å redusere utslippene må vi vente med å gjøre noe til vi er helt sikre på hvor alvorlige konsekvensene blir.

Begge utsagnene sier at vi må passe oss, slik at vi ikke gjør en feil. De er likevel helt forskjellige. A. snakker om hvilke konsekvenser som kan skje, B. snakker om at det blir dyrt.

I en rettssak skal tiltalte bli frikjent om det ikke er bevist at han er skyldig. Det er bedre å frikjenne en for mye, enn å dømme en for mye. På samme måte kan vi tenke om klima.

Må vi være helt sikre på at klimaendringene blir en reell trussel for menneskeheten før vi gjør noe, eller er det nok at det er en 1% sannsynlighet for at menneskene kan bli utryddet før vi gjør noe?

Hva er verst: At vi reduserer utslippene unødvendig fordi klimaendringene blir mindre enn vi trodde, eller at vi ikke reduserer utslippene og det viser seg at klimaendringen blir verre enn vi trodde og en kritisk trussel for menneskeheten.

Hvis vi ikke gjør noe vil fossile energikilder ta en slutt om kanskje 100 år, og da må vi gå over til fornybare energikilder likevel. Vi kan altså utsette kostnadene med omleggingen i en hundre års tid.

Det er vanskelig å se for seg at en person som lever i år 2100 er fly forbanna fordi vi la om til fornybare energikilder for tidlig, men det er ikke så vanskelig å se for seg en rasende person i 2100 fordi vi har ødelagt klimaet ved å slippe ut alt det fossile vi hadde.

Hvis vi beslutter oss til å ikke gjøre noe så dømmer vi planeten til å bli mye varmere i år 2100, og den varmen vil bli værende i mange hundre tusen år. Det er ingen praktisk og rask måte å få den ut av atmosfæren. Det innebærer at de langvarige konsekvensene kan bli:

 • Utryddelse av arter
 • Havnivåstigning
 • Tap av Grønlandsisen
 • Tap av Isen i Antarktis

Alle som har sett seriøst på dette, inkludert de fleste regjeringer i verden har konkludert med at det rette er å redusere utslippet av drivhusgasser for å minske sannsynligheten for at vi ødelegger for fremtiden.

Kilde

Over er en kortversjon i dagligspråk av første del av kapittel 14 i universitetslæreboka: INTRODUCTION TO MODERN CLIMATE CHANGE / Andrew Dessler, Texas A&M University, (second Edition 2016) Innlegget er skrevet etter en avtale med Andrew.  Forelesning

Britas egne kommentarer.

Det er skikkelig vanskelig å ta inn over seg det som er ubehagelig og vanskelig å forstå. Vi må finne måter å snakke om spørsmålene om hvem som er skyldige og hvem som er offer og hvilke valg vi skal ta.

Jeg er helt sikker på at jeg ville bruke alt jeg hadde av krefter og penger for å redde mitt barn hvis jeg skulle havne i en situasjon der jeg stod overfor et slikt valg. Er ikke jordens fremtid og våre etterkommere på en måte våre barn?

Jeg vil at vi skal bestemme oss for å gjøre alt det vi kan for å ta vare på kloden for våre etterkommere, selv om det innebærer at vi må ofre noe nå.
Jeg vil gjerne høre fra deg i kommentarfeltet. Skriv navn og epost hvis du vil høre fra meg når jeg skriver neste innlegg.


Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *