Hvor mye drivhusgass slippes ut nå vi kjører bil

Del gjerne innlegget

En av de små nære ting vi ofte gjør er å ta en tur med bilen. Har du hørt om regnestykkene der CO2 utslippet fra bilkjøring sammenliknes med utslippene fra fly?

For å kunne ta opplyste valg trenger vi å vite hva konsekvensene av valgene våre er. Her har jeg regnet ut dette for deg. Vi sammenlikner CO2 utslippet fra kjøring av en bensin eller dieselbil med det å fly.

Direkte utslipp fra drivstoff brukt på turen 

Karboninnholdet i drivstoffet og bilens forbruk avgjør hvor mye CO2 som slippes ut når vi kjører bilen vår. For bensin slippes det ut 2,32 kg CO2 per liter bensin. Om drivstoffet er diesel vil 1 liter slippe ut 2,66 kg CO2. Forbruket på personbiler i Norge er fra 0,4 – 1,1 liter / mil. Her har vi regnet med 0,6 liter bensin/mil og 0,5 liter diesel/mil. Ved en tenkt årlig kjørelengde på 12.000 km vil det årlige CO2 utslippet være 1,67 tonn fra bensinbilen og 1,60 tonn fra dieselbilen i direkte utslipp ved bruk av bilen.

Vi sammenlikner utslippene med en flyreise fra Oslo til Trondheim eller Tromsø. Luftlinjen mellom flyplassene i Oslo og Trondheim er 361 km, og ved å se på forrige innlegg ser vi at det gir 48 kg CO2 per person i utslipp. Ved å reise fra Oslo til Tromsø er luftlinjen mellom flyplassene 1114 km og 98 kg CO2 per person i utslipp.

Den korteste kjørelengden mellom Oslo lufthavn og Trondheim lufthavn i bil er 486 km. Med forutsetning av et drivstoff forbruk som antatt i regnestykket over ser vi at en bensinbil vil slippe ut 68 kg CO2 på denne bilturen. Med 2 personer i bilen vil det altså på denne turen bli mindre CO2 utslipp hvis man kjører bensinbil heller enn å fly.

Den korteste kjørelengden mellom Oslo lufthavn og Tromsø lufthavn i bil er 1705 km. Med forutsetning av et drivstoff forbruk som antatt i regnestykket over ser vi at en bensinbil vil slippe ut 237 kg CO2 på denne bilturen. Med 2 personer i bilen vil det på denne turen bli mindre CO2 utslipp fra drivstoff forbruket hvis man tar fly.

Tabellen forutsetter 0,6 liter bensin/mil og 0,5 liter diesel/mil.

Tallene viser at på samme strekning slippes det ut i størrelsesorden 5 % mer CO2 om vi kjører bensinbil i forhold til dieselbil. Dette er ikke en veldig stor forskjell, og vil variere med det virkelige forbruket på den bilen som brukes.

Vi kan også se på tallene at en flytur tur og retur Miami blir 1132 kg CO2 utslipp fra drivstoff forbruket, og det er mer enn bilkjøring i et år om man har en kjørelengde på 8000 km.

Total klimaeffekt fra en biltur beregnet som CO2 ekvivalenter.

Det er ikke bare drivstoffet som slipper ut klimagasser. CO2 utslippet fra bilkjøring er beregnet av myclimate , og de kommer fram til at 12000 km kjøring med en bensinbil med forbruk på 0,6 liter/mil slipper ut 3200 kg CO2. Dette er i størrelsesorden det dobbelte av utslippet fra drivstoffet alene. Myclimate inkluderer ikke bare direkte utslipp fra forbrenning av drivstoffet, men også de såkalte grå-utslippene. Disse utslippene oppstår ved produksjon av kjøretøyet, ved bygging og vedlikehold av veier og infrastruktur og ved produksjon, transport og distribusjon av drivstoffet. Vi ser her at det er ca. dobbelt så stort som utslippet fra selve drivstoffet.

Tabellen nedenfor gir beregningene fra Myclimate for utslipp av CO2 fra forbrenning av drivstoffet og grå utslipp ved kjøring av bil som beskrevet over.

Tabellen over viser at når man inkluderer de grå utslippene fra bilkjøring så er det i størrelsesorden det samme om man kjører bil eller tar fly på strekningen Oslo Trondheim.

Skal man reise fra Oslo til Tromsø må man være 2 i bilen for at det skal bli mindre klimagassutslipp med bil enn med fly, men

Hvis man reiser på første klasse med fly fra Oslo til Miami ( bare 1 veg) tilsvarer det et klimagassutslipp fra kjøring av 20 000 km med bil.

Utslipp fra veitrafikk på årsbasis.

Ved å se på Statistisk sentralbyrå sin oversikt over utslipp av alle klimagasser ser vi at CO2 ekvivalenter er steget med 3% fra 1990 til 2016. Utslippene fra veitrafikk er steget mye mer, med hele 27,8 % til 9,9 mill.tonn CO2 ekvivalenter i 2016. Tallene fra statistikkbanken gir denne kurven der vi ser utviklingen fra år til år. Statistisk sentralbyrå gjør disse beregningene ut fra direkte utslipp fra bilens drivstoff.

 

Vi ser at fra figuren ovenfor at utslippene fra veitrafikken i Norge i grove trekk har steget siden 1990, med en liten trend nedover fra 2014 – 2016. Rådataene tabellen bygger på forteller oss at det fra all veitrafikk i Norge totalt ble sluppet ut 9,9 millioner eller 9930 tusen tonn CO2 ekvivalenter i 2016.  Antall personer i Norge var  5,233 millioner mennesker i 2016. Dette innebærer at vi i Norge i gjennomsnitt slipper ut 1,90 tonn CO2 ekvivalenter fra veitrafikk i Norge hvert år per person. Det er 1898 kg CO2 fra veitrafikk for hvert eneste menneske i Norge uansett alder.

 

Det er interessant å se hvilke biler som slipper ut den største delen av klimagassutslippene. Tallene nedenfor kommer også fra statistikkbanken, og de viser tydelig at det er personbilene som står for det største utslippet

Og hva gjør vi nå?

Tallene vise oss at det er personbiler som slipper ut den største mengden av klimagasser, i størrelsesorden halvparten. Vi ser at tungtrafikk og andre lette kjøretøy er de som stiger mest.

Vi må tenke på klima når vi velger hvordan vi skal forflytte oss fra sted til sted.

Det å gå over fra bensin og dieselbil til elbil vil redusere klimagassutslippene, men ved å ta inn over oss tallene for myclimate så forstår vi at de grå utslippene vil bli omtrent de samme som før

Klimagassutslippet fra de grå utslippene vil ikke forsvinne før vi har slutter med bruk av kull, olje og gass.

Vi vet at å bruke elbil i Norge er bedre enn å bruke bensin og diesel, men det er enda bedre å reise med tog eller buss. Reise mindre er det beste.

Vi vet hva som skal til for å stoppe klimaendringene

Vil du vite mer om hva som skjer med klimaet, og hva du kan gjøre? Legg igjen navn og e-post og du vil få høre fra meg.Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

4 kommentarer til «Hvor mye drivhusgass slippes ut nå vi kjører bil»

 1. Takk Brita. Godt å få fakta på bordet. Her lærte jeg noe nytt. Jeg trodde det var mye større forskjell mellom å flytte seg med bil og fly enn det bergegningene viser. Nå ser det ut som om grå eller i indirekte utslipp fra bygging av fly og bygging og drift av flyplasser ikke er med i beregningene for fly men uansett så viser beregningene fra biltraffikken at her er det mye å hente på bedre utbygd kollektivnett. Jeg som bruker Dovrebanen ønsker meg flere sovevogner. Det er altfor ofte fullt.

  1. Takk for kommentar Sissel.
   SAS sine beregninger tar bare med selve drivstoff utslippet ved korteste flydistanse, mens myclimate tar med alle reelle drivhusgassutslipp i forbindelse med flyturen. Jeg oppfatter som deg at bygging av fly eller drift av flyplasser ikke er inkludert i disse utslippstallene.

 2. Hei Brita!

  Dette er nyttig, sjøl om det også er komplisert og krever en del forutsetninger. Jeg forstår det slik at du forutsetter fulle fly(?).
  Et annet spennende poeng er den voldsomme satsingen på gods med fly som bl.a. SAS driver med. Godstransporten globalt er også et problem som ofte går under radaren.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *