13b. Klimavitenskapens historie – Hvorfor ble det forvirring?

Del gjerne innlegget

Dette er et referat fra Andrew Dessler (se kilde nedenfor).
Som vi så i forrige innlegg begynte det å bli tydelig allerede på 1930 tallet at temperaturen på vår felles klode var i ferd med å stige. Det var noen som allerede da forstod at temperaturøkningen kunne være menneskeskapt.
Hvordan kunne gå så galt som det har gjort / hvorfor ble det forvirring:

 • I dag 80 år senere er vitenskapen helt sikre på at klimaproblemene er menneskeskapte, og at de skyldes at vi graver opp fossilt karbon fra bakken og bruker det og slipper det ut i atmosfæren som flydrivstoff eller bensin eller sement eller i et annet produkt.
 • I dag 80 år senere er en stor del av oss som bor på jorden forvirret. Mange av oss tror at klimaproblemene ikke finnes, eller at de ikke er menneskeskapte eller at de skyldes noe helt annet enn at vi tar ut fossile brennstoffer fra bakken, og kanskje vi skylder på jordbruket isteden.

Det er klart at jordbruket også slipper ut CO2, men det har alltid vært der. Jordbruket slipper ut CO2 på senhøsten og utover vinteren ettersom plantene brytes ned. Når spiringen starter og veksten setter i gang på sommeren og tidlig høst tar jordbruket opp CO2 fra atmosfæren. Vi kan se dette som en bølgegang på CO2 kurven som stiger og synker og stiger og synker igjen.
Det er også slik at det å hogge ned gammel skog og grave opp gamle torvmyrer slipper ut CO2 som var fanget. Likevel er det slik at i all hovedsak er det karbonet vi graver opp fra bakken som øker CO2 nivået i atmosfæren. Se hvordan vi forstyrrer karbonkretsløpet her.

Hvordan ble denne tvilen og forvirringen skapt

Det var en bevisst strategi fra en liten gruppe lobbyister om å så tvil, og fremstille det som om det er en likeverdig uenighet i det vitenskapelige miljøet.

Oppskriften er som følger:

 • Finn en liten mengde personer med vitenskapelig bakgrunn som er villige til å formidle budskapet om at det er tvil. Fremstill dette som om det er stor uenighet innad i vitenskapen.
 • Plukk noen få data, såkalte utliggere som kanskje skyldes en feil eller en mekanismer vi ennå ikke har forstått, fokuser på disse. Ignorer det store antallet data som dokumenterer det vitenskapen er enige om.
 • Skap et inntrykk av uenighet ved å stille spørsmål. Gjør dette selv om svaret er velkjent, og har vært kjent i lang tid.
 • Krev at løgnene må få like stor plass i media som vitenskapelige resultater, under dekke av at det må være rettferdig.

Det første kjente eksempelet på bruk av denne strategien er tobakksindustrien.

I 1964 ble det gitt ut en stor samlerapport i USA med tittelen «Røyking og helse». Denne rapporten bygget på nesten 7000 vitenskapelige studier og hadde en klar konklusjon om hvor skadelig røyking var. Nyheten om rapporten ble vist på TV og nådde alle media.

Tobakksindustrien gikk til samordnet angrep på de vitenskapelige resultatene. De sa ikke å si at det var trygt å røyke, men jobbet for å skape tvil. Teksten nedenfor er hentet fra et strategidokument hos et tobakkselskap i 1969: «Tvil er vårt produkt siden dette er den beste måten å konkurrere med «mengden fakta» som eksisterer i hodene på vanlige folk. Dette er også måten å få etablert en uenighet.»

Tobakksindustrien brukte alle de måtene som er listet over. De klarte å forvirre folk slik at det tok flere tiår før det ble tydelig for alle at røyking er skadelig for helsen. Dette kunne vært en trist parentes i historien om det ikke var for at denne strategien er brukt igjen og igjen. Denne metoden er brukt så mange ganger at den på engelsk har fått et klengenavn «The tobacco strategy»

Saken om ozonhullet

I saken om ozonhullet ble tobakkstrategien fulgt, og utvidet med disse elementene:

 • Dette skjer ikke.
 • Om det likevel skjer er det ikke vi som er årsaken.
 • Om det likevel er vi som er årsaken så vil det være alt for dyrt å fikse problemet.
 • Vitenskapen er bare ute etter å mele sin egen kake. De vil ha forskningsmidler penger og berømmelse.
 • Myndigheter og diplomater er bare ute etter å dra på spennende konferanser.
 • Miljøaktivister er også ute etter penger og ære og spennende konferanser, og mange har en hemmelig sosialistisk drøm om å lage reguleringer og endre det økonomiske systemet.
 • Påstand om at vitenskapelig informasjon som er presentert i media er feil, og at dette skyldes korrupte, feilinformerende eller dumme vitenskapsmenn og advokater.

Det var i 1973 og 1974 at det kom ut i offentligheten at halokarbonene (CFC) kunne bryte ned ozonlaget.

For å forhindre reguleringer av CFC var industrien aktiv med å så tvil om vitenskapen, og de klart å utsette reguleringene lenge. På 80 tallet var det likevel klart at det var CFC utslipp som var årsaken til ozonhullene.

I Montreal i 1988 ble det besluttet at verden skulle fase ut CFC, først i de industrialiserte landene. De såkalte ozonskeptikerne øket innsatsen med å så tvil om vitenskapen, og brukte alle argumentene i begge punktlistene over.

På tross av disse angrepene ble utfasingen av CFC gjennomført, og det viste seg å bli mye billigere enn det ozonskeptikerne påstod. CFC var fullstendig faset ut på midten av 90 tallet.

Saken om sur nedbør

På 70 tallet ble vi klar over at svovelutslipp gav sur nedbør. Det er en ganske enkel mekanisme, og det var klart på 70 og 80 tallet at sur nedbør i hovedsak kom fra kullfyrte kraftverk.

Reagan administrasjonen i USA benyttet tobakk strategien og feilinformerte om at det var usikkerhet om vitenskapen.

Da Reagan var erstattet med Bush på 90 tallet ble det innført kvotehandelssystem. På en effektiv måte ble sur nedbør redusert uten at det ble på langt nær så kostbart som påstått.

Saken om klima

Når det gjelder klima er alle de overnevnte strategiene brukt og de er fortsatt i bruk. Resultatet er forvirring.

Kilde

Over er en kortversjon i dagligspråk av andre del av kapittel 13 i universitetslæreboka: INTRODUCTION TO MODERN CLIMATE CHANGE / Andrew Dessler, Texas A&M University, (second Edition 2016) Innlegget er skrevet etter en avtale med Andrew. Forelesning

Britas egne kommentarer.

Det er trist at de som tenker mest på sine inntekter her og nå klarer å forvirre oss. For dem er dette viktigere enn fremtiden til de som kommer etter oss. Det er jo ikke så rart at vi blir lurt når de putter så mye penger og innsats inn i bevisst forvirring.

Hvis vi klarer å gjennomskue de som forvirrer oss, slik at politikerne tør å ta det politiske ansvaret de har, så klarer vi å forlate fossilalderen mens vi ennå har tid til å la det bli en god overgang for vanlige forbrukere, og for de som i dag jobber i oljeindustrien. Jo tidligere vi klarer å styre inn mot en overgang til fornybare energikilder, jo mykere og mer menneskevennlig overgang kan vi gjennomføre.

Vi skal bry oss om alle, de som er her nå, og de som kommer etter oss.

Jeg vil gjerne høre fra deg i kommentarfeltet. Skriv navn og epost hvis du vil høre fra meg når jeg skriver neste innlegg.


Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *