Årets klimanyhet

Del gjerne innlegget

«Årets klimanyhet» var overskriften på et innlegg i Dagens næringsliv 21 september. Innlegget startet med at verden kan ha bedre tid enn fryktet på å stanse klimaendringene. Dette høres veldig håpefullt ut. Å som jeg ønsker at de har rett.

Hva har forskerne gjort?

Utgangspunktet for innlegget er denne artikkelen i nature geoscience der klimaforskere fra flere land, inkludert Jan S.Fuglestveit som jobber ved Cicero har publisert sine resultater. Istedenfor å la klimamodellene regne seg fram fra 1850 har de tatt utgangspunkt i dagens observerte temperaturer. Dersom denne beregningsmåten er gyldig er det mulig at vi har 3 ganger større gjenværende karbonbudsjett enn tidligere beregnet. Hvis dette stemmer kan det være mulig å nå 1,5 graders målet. Veldig mange hadde gitt opp dette håpet nå. Usikkerheten omkring denne beregningen er enorm, og det er stor diskusjon om karbonbudsjettet kan beregnes slik det her er gjort.

Har de andre forskerne overdrevet?

Det er i allefall tydelig at det er noen som hevder det. Her han du lese hvordan Olje- og energiminister Terje Søviknes fra FRP kastet seg over denne nyheten og sier at den nye klimarapporten viser at man trenger mer kunnskap om global oppvarming.  Det er klart at vi trenger mer kunnskap, men det er ingen grunn til å la være å handle. Søviknes fremstiller det som om artikkelen forteller at verden trenger mer energi. Han forfekter stadig ideen om at å erstatte kull med gass er det viktigste, raskeste og mest kostnadseffektive vi kan gjøre.

Søviknes tar overhodet ikke inn over seg at forskerne sier at vi fortsatt må gjøre det beste vi kan for å stoppe drivhusgassutslippene. Om beregningene i denne artikkelen skulle vise seg å være riktige betyr det at vi kanskje har en sjanse til å klare målet hvis vi har fullt fokus på det. Hverken politikere, oljeselskaper eller noen av oss andre har noen tid å miste.

Tidsforsinkelser og strålingspådrag.

Hvis vi leser kapittel 6 i læreboken Introduksjon til klimaendringer så kan vi lese «Om vi stopper å slippe ut CO2 i dag vil klimaet fortsette å bli varmere i mange århundrer framover på grunn av denne mekanismen. Fremtidig oppvarming pga. CO2 vi allerede har sluppet ut er estimert til omtrent 0,5 °C. Tidsforskjellen mellom CO2 utslippet og konsekvensene for planeten gjør at det blir fristende for politikerne å ignorere det som er i ferd med å skje.»

Jeg har lest i den delen av artikkelen som er åpen, og i sammendraget fra forskerne.  Jeg ser ikke spor etter at de har tatt hensyn til denne mekanismen. Jeg håper det er jeg som tar feil.

I allefall er det veldig, veldig viktig å ikke  bruke slike artikler som en sovepute.

Hva er forskernes egen konklusjon.

Og her er forskernes egen konklusjon av rapporten. Hvis man setter i gang øyeblikkelige og kraftfulle tiltak for å redusere drivhusgassutslippene så er det en mulighet for at man kan nå målet i Parisavtalen med maksimum 1,5 grader Celsius temperaturstigning.

Nasjonal lykke, kan vi få det?

Hva er det neste som skal skje med vår verden? Blir det lykke eller ulykke.

Hvis vi vurderer hva som er de mest effektive tiltakene for å stoppe CO2 utslippene, og gjennomfører dem så blir verden fortsatt et fint sted å bo for de som kommer etter oss.

Da kan vi kjenne oss glade og stolte over hva vi klarte. Tenk om vi som lever nå klarer denne snuoperasjonen som verden trenger så sårt akkurat nå.

Søviknes har fokus på kortsiktig profitt for Norge som vil ødelegge framtiden. Isteden kan vi ha langsiktig glede over at vi klarte det. Tenk på hvilken nasjonal lykke og stolthet det kan gi!

Jeg vil gjerne høre fra deg i kommentarfeltet. Du hører fra meg når du skriver navn og epost.


Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

3 kommentarer til «Årets klimanyhet»

  1. Søviknes er i stand til å ødelegge det som kanskje kan være et lite håp om en god nyhet: At vi ennå kanskje har tid og mulighet til å gjøre noe med de mest dramatiske endringene. Den åpningen ødelegger han ved å benytte det eventuelle tidshullet til å gjøre enda mer skade.

  2. Det er dessverre enda en grunn til å beklage – i ordets parlamentariske betydning – Søviknes’ politiske eksistens.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *