Skal grunnloven gjelde for politikerne?

Del gjerne innlegget

Vi må holde politikerne i øra! Det er ikke noen tvil om at de må passes på. Dette utbruddet hørte jeg fra en av landsmøtedeltakerne i Besteforeldrenes Klimaaksjon. Det var like etter at vi hadde hørt at regjeringsadvokaten hevder at politikerne er hevet over grunnloven.

Jeg må innrømme at jeg kjente en liknende sjokkert følelse i magen. Hvor frekke kan de være. Det er altså ikke lenger enn siden 2014 at grunnlovens §112 ble revidert og forsterket. Og nå skal den liksom ikke gjelde for politikerne?

Rettsaken mot staten

Greenpeace har sammen med Natur og Ungdom saksøkt staten for brudd på grunnlovens paragraf 112. Besteforeldrenes Klimaaksjon (BKA) er partsmedhjelper. Det betyr at BKA er enige med saksøkerne, men har sine egne momenter i saken. Vi i BKA fikk en gjennomgang om hva som har skjedd og hva som skal skje. Selve rettsaken starter 13 november i år. Dette er en stor og prinsipiell sak.

Grunnlovens §112

Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.

Hva er det staten saksøkes for?

Staten har gitt lisens for leteboring i Arktis. Utvinning av olje medfører utslipp av drivhusgasser. Lisensvedtakene er uforenelig med grunnlovens §112 og de forpliktelsene Norge har inngått i Parisavtalen.

Det er staten som betaler 75% av kostnadene for leteboringen, og dersom det skulle bli utbygging vil det ikke bli produsert olje før etter 2030. Det er helt usannsynlig at det på den tiden vil være aktuelt å produsere denne oljen, så det er bortkastede penger.

Grunnlovens §112 er ikke begrenset til den norske befolkning, eller de som lever nå. Det første ordet i §112 «Enhver» betyr alle. Konsekvensen av klimaendringene som denne oljeboringen vil medføre dersom oljen blir produsert går ikke bare ut over de som bor i Norge, den går ut over hele verden.

I tillegg til klimakonsekvensene, så er Arktis et spesielt sårbart område, der forurensing vil få mye større konsekvenser enn andre steder. Skadene som risikerer å oppstå ved selve leteboringen er et grunnlag for søksmål i seg selv.

Utrede fordeler og ulemper.

For å kunne gjøre inngrep i naturen som kan gi skadet på natur og miljø må det først utredes fordeler og ulemper.

Klimakonsekvensene av tillatelsene til å bore er ikke drøftet før lisensvedtakene.

Det er en absolutt grense på hvor stor skade naturen kan utsettes for, med hensikt å oppnå økonomisk inntekt. Samfunnsøkonomiske fordeler er ikke tilstrekkelig til å veie opp for skadene. Det er en stor risiko for at disse inntektene aldri kommer. Det må være en sammenheng mellom økonomisk nytte og klimaskadene, og dette er heller ikke drøftet.

Internasjonale forpliktelser

Rettspraksis viser at det skal legges vekt på internasjonale forpliktelser. Søksmålet legger vekt på at Parisavtalen gjelder og at det er en forpliktelse til å holde seg under 2 °C.

Konsekvensen av klimaendringene som denne oljeboringen vil medføre dersom den blir produsert, går ikke bare ut over de som bor i Norge, den går også ut over hele resten av verden.

Hva mener staten

Staten hevder at domstolene ikke skal overprøve politiske vedtak. De mener det er opp til politikerne å bestemme om naturen skal ødelegges eller ei. Det er fullstendig ulogisk i mine ører når det bare er 3 år siden de vedtok grunnlovens §112. Jeg kjenner meg rystet i min sjel når jeg hører at de sier at denne rettsaken er udemokratisk. Hvis vi har en grunnlov som ikke gjelder for politikerne så høres det ut som en helt annen tidsalder og et annet sted enn Norge.

Staten mener at vedtaket om leteboring er gyldig og at det er et resultat av en omfattende prosess i forvaltning og politiske prosesser. Staten er ikke enig i at det er en absolutt grense som ikke må overskrides når det gjelder klimaskader.

Staten har ikke gått inn på argumentasjonen som miljøbevegelsene har lagt fram. De prøver å gjøre dette til en sak der det ikke skal være en rettsak.

Staten vil ikke si noe om dette er samfunnsøkonomisk. De bare sier det er selskapene som må vurdere om det er lønnsomt eller ei. Også det blir veldig ulogisk i mine ører nå det er staten som betaler 75% av kostnadene ved leteboringen.

Staten vil ikke gå inn på virkningen av forbrenning av norsk olje i utlandet. Konsekvensene blir jo der om oljen tas opp, så det er også fullstendig ulogisk om man skal ta hensyn til virkeligheten.

Partsmedhjelper

Hvorfor er det relevant for BKA å gå inn som partsmedhjelper?

BKA har hele tiden løfter §112 høyt og det er klart at grunnloven må gjelde. Menneskerettighetene for de som kommer etter oss skal respekteres. Du kan melde deg inn i BKA her.

Hvordan kommer det til å gå i rettsaken?

Det er veldig spennende, og et rått parti. Det blir en vanlig tingrettsdommer mot statens veldig høyt skolerte juridiske eksperter. Domstolene behøver ikke å gå inn på konsekvensene av å bryte grunnlover sier statens eksperter. Det høres uvirkelig ut for meg.

Det andre leddet i §112 sier at vi har rett på kunnskap. Når konsekvensene ikke er tydelig vurdert så er ikke kunnskapen tilgjengelig. Det vil sannsynligvis påvirke utfallet i rettsaken hvordan det norske folk oppfatter situasjonen.

Norge er en av de største netto oljeprodusentene som samtidig har et fungerende demokratisk rettssystem. Det er ikke særlig vanlig med denne kombinasjonen. Norsk domstol er en ganske unik, og mange i verden følger med på denne rettsaken.

Det må bli tydelig for domstolen at det er et folkekrav at dette skal prøves for retten.

Hvis du vil støtte rettsaken kan du melde deg inn i en av organisasjonene som saksøker staten, eller gi pengestøtte.  Dette vil også gi et signal til Staten om hvordan denne saken står i det norske folks bevissthet.

Disse argumentene blir ofte brukt

  • Det er for sent
  • Det er for tidlig
  • Vi vet ikke nok

Argumentene blir brukt for å forvirre oss, men de er ikke sanne. Det er ingen grunn til at vi skal godta noen av disse argumentene. De er ugyldige. Sannheten er at det er sent, men ikke for sent. Vi kan fortsatt begrense skadene fra utvinningen av fossile kilder.

Jeg vil gjerne høre fra deg i kommentarfeltet. Du hører fra meg når du skriver navn og epost.


Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

2 kommentarer til «Skal grunnloven gjelde for politikerne?»

  1. Det kommer dessverre ikke klart frem hvilken liste dette er. Greitt nok at det ikke koster noe å sette seg på lista, men hva ellers innebærer det?
    For øvrig: Jeg er helt enig i at Grunnloven selvsagt skal gjelde for politikere. Det er nettopp for de politikere som er lovgivere, at Grunnloven spesielt gjelder: Den skal gi rammene for all annen lovgivning. Det er jo det som er hele poenget med å ha en Grunnlov!

  2. Hver gang det skrives et innlegg på bloggen Om Verden og Oss som Bor her så sender jeg en epost til de som har satt seg på listen. Du er velkommen om du vil vite neste gang jeg skriver.

    Jeg er glad for du også tenker at grunnloven også skal gjelde for politikerne.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *