Seminar om karbonavgift – KAF

Del gjerne innlegget

2. desember arrangerte Naturvernforbundet i Hordaland et spennende KAF seminar med tittelen Karbonavgift til folket – mulig i Norge?

Det var veldig interessant å legge merke til at reaksjonene fra politikerne var helt annerledes enn forrige gang det var KAF seminar.

Like før KAF seminar

Det var en fra unge Høyre som klart var for KAF, og han fortalte at det var mange i Høyre som var for KAF. Han uttrykte sterk misnøye om at det var så mange på seminaret som sa at Høyre var negative til KAF, og at det derfor var umulig med full KAF. KAF passer godt sammen med kapitalisme sa han. En annen person fra Høyre verdsatte at vi tenkte på alternative løsninger, men hun var ikke for KAF.

Åsta Arøen påpekte flere ganger at Venstre ikke var imot KAF, men at de ikke var klar til å stå i spissen.   KAF er en modningsprosess og oppleves som nytt. Venstre må bli sikre på at det vil gi de effektene som er sagt. Mange i Venstre liker at ting er veldig, veldig godt utredet. Venstre har tro på markedsmekanismer med regulering, men det er vanskelig å stå imot all retorikken mot miljøinitiativ. Hun likte godt utsagnet om at: Klimatrusselen er noe som Norge forsøker å få andre til å løse for oss.

Eirik Wichstad fra Rødt var helt klart på at Rødt er 100% for KAF. Han fortalte at det nå er flere og flere i Rødt som er for KAF. Rødt er avhengige av at KAF blir godt utredet slik at vi vet hvilke områder som trenger ekstra virkemidler for å unngå store urettferdigheter.

Representanten fra LO i Bergen og Omland hadde muligens misforstått den sosiale fordelingen fra KAF, og var slett ikke sikker på at KAF er veien til framtiden. De var mer opptatt av å legge til rette for at folk skal leve miljøvennlig ved at det bygges masse ny miljøvennlig kollektivtrafikk.

Det var noen som mente at KAF ikke var noe stort poeng før det er områder på størrelse med Europa eller større som blir enige om KAF. Andre sa at Norge godt kan starte med KAF. Symbolpolitikk er flott. Noen må gå foran og lede verden. Det er bedre å komme i gang selv om ikke alt er utredet. Så kan vi rette opp de uønskede skjevhetene med andre virkemidler underveis.

Det var litt over 30 personer tilstede i salen. Øyvind Johnsen, nestleder i Naturvernforbundet sentralt åpnet seminaret med at utslippet av fossilt karbon er den største trusselen menneskeheten har stått overfor. Det har vært 5 masseutryddelser på jorda før. Naturvernforbundet mener at vi bør gå inn for en slik karbonavgift til fordeling for å hindre at det skjer igjen. Utslippene går ikke ned i Norge og vi må finne på noe nytt for å få dette til.

Hallvard Birkeland gav en minimalistisk forklaring på hva KAF er og hvor KAF står i dag.

 • KAF er en ordning for innenlandsmarkedet.
 • Det er en avgift på alt fossilt.
 • Avgiften stiger hvert år slik at alle vet at alt blir dyrt.
 • Pengene går tilbake til alle med et likt beløp til hver.
 • Det er karbontoll på import og karbonrefusjon på eksport.
 • Alle varer som inneholder fossilt blir dyrere.
 • Alle blir kompensert for gjennomsnittet- de som bruker mer taper, og de som bruker mindre vinner.
 • Det gir en konkurransefordel til de bedriftene som ikke skader klima.
 • Status hos politiske partier i Norge er at det er mange som er opptatt av at KAF bryter med Norsk tradisjon.

Etter Hallvard sin beskrivelse av status fikk jeg en følelse av at det blir vanskelig å få implementert KAF i Norge, men etter å ha hørt kommentarene til politikerne på dette møtet så ble jeg litt mer optimistisk. Kanskje det er i ferd med å snu til en litt mer positiv stemning for KAF.

Kvotehandel fikk massiv kritikk av flere av innlederne, men ikke fra alle.

De rike forbruker mye mer enn de fattige.

Referatene fra de faglige innleggene kommer som artikler litt senere, så de blir ikke referert her. BKA er med og delfinansierer at det blir artikler av disse presentasjonene. Du kan se video av presentasjonene her. Innleggene vil legges ut enkeltvis i løpet av kort tid.

Mine refleksjoner dagen etter seminaret

Verden står nå overfor noe så eksistensielt og grunnleggende som klodens overlevelse. Det er derfor viktig at vi finner et kraftfullt og effektivt virkemiddel for å redusere de fossile klimagassutslippene.

KAF har mulighet til å være et slikt effektivt virkemiddel. Utfordringen er å få politikerne til å gå inn for dette raskt nok, men hvis det først blir etablert så vil det fungere.

Ingen vet helt nøyaktig hvordan det vil slå ut for den enkelte, og det kommer til å bli urettferdig for noen. Dette kan rettes opp med kompenserende tiltak når det skjer. Det er mye viktigere å komme i gang så raskt som mulig, mye viktigere enn å finne den helt perfekte måten å gjøre det på.

Skal vi bruke mye tid på å diskutere spesialtilpassinger av KAF eller andre virkemidler for å unngå at noen blir urettferdig behandlet, så blir det omtrent som å diskutere hvordan vi skal måke snøen. At snøen til slutt smelter om våren er jo et mye mindre problem enn om vi diskuterer til det er for sent for kloden vår.

Jeg vil gjerne høre fra deg i kommentarfeltet.

Meld deg på og få beskjed neste gang jeg skriver et innlegg. Du får epost fra meg når du melder deg på. Du kan også svare på eposten og spørre om det er noe du lurer på. Jeg lover å svare.


Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

6 kommentarer til «Seminar om karbonavgift – KAF»

 1. Ja, KAF har absolutt mulighet til å bli et slikt effektivt virkemiddel. Det må politikerne nå ta på alvor, engasjere seg i og se helheten i, fremfor å gå seg vill i fruktesløse diskusjoner om detaljer.
  Da vil det snart være for sent for kloden vår.

   1. Tusen takk for kommentar Trygve.
    Det er akkurat slike spørsmål som trenger å bli utredet før beslutningen tas. Det er ingen fasit akkurat nå. Slik jeg tenker så bør det være alle som har bostedsadresse i Norge på det aktuelle tidspunktet, uansett alder. Da er det de samme som betaler karbonavgiften i Norge som får tilbake.

    Jeg tror det er viktig at vi lager et så enkelt system som mulig, og eventuelle utilsiktede konsekvenser kan korrigeres med andre virkemidler

 2. Hei Brita.
  Jeg gleder meg til å høre mer om KAF på klimakafeen på møtet i Meierigården i Porsgrunn 22. januar-
  Hilsen Finn

 3. KAF er en av ordningene som må komme. Som med alt annet større blir det nødvendig med endringer underveis. Å avvise ordningen fordi KAF er i støpeskjeen er bare patetisk. Skriver nå sjøl om en variant med individuelle utslippskvoter som kan kombineres med KAF. Flott initiativ fra Naturvernforbundet, har meldt meg inn i idag!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *