Skal vi la oljeindustrien vise oss veien?

Del gjerne innlegget

Det er noen som tenker at det er en god ide at oljeindustrien skal lede oss inn i framtiden, men det er en skremmende tanke. Det blir som å sette bukken til å passe havresekken. Vi vet hva som skjer med havren da, og vi kan se for oss hva som kommer til å skje med oljen….

En annen assosiasjon kunne være å sette reven til å passe hønsegården. Det er ikke noe galt med hverken bukken eller reven. De har sin plass, men det er visse oppgaver vi ikke setter dem til. Det er ikke noe galt med oljeindustrien heller. De har gjort god nytte for seg i Norge. Vi er mye rikere i dag enn vi ville vært uten. Men vi kan ikke la oljeindustrien fortelle oss hvordan vi skal finne den best mulige veien til en framtid som tar vare på klimaet for våre etterkommere.

Ikke bare oljeindustrien er fanget i sin egen virkelighetsforståelse.

Vi alle ser verden ut fra de erfaringene vi har, og vi ser bare de løsningene som er innenfor våre begrensede rammer.

Oljeindustriens løsninger vil alltid havne innenfor rammen av hvordan de kan tjene mest mulig penger på petroleum. Det er det som er deres oppgave. Jeg har selv jobbet i oljeindustrien i mange år, og vet at den er full av hardt arbeidende kunnskapsrike mennesker som har fullt fokus på å produsere olje og gass så sikkert og billig som mulig. Hensikten er å tjene mest mulig penger.

Veikartet til fremtiden må lages av noen som ikke selv lever i en trang ramme der løsningen alltid er å tjene mest mulig penger på å utvinne olje og gass eller kull. Vi må ha noen som ikke er begrenset av forestillingen om at Norge skal ta opp all olje vi kan. Vi må finne de virkelige mulighetene for en god fremtid for oss alle.

Usannhetene i veikart for norsk sokkel.

Norsk olje og gass sammen med flere andre har utgitt et veikart for norsk sokkel. Veikartet blir presentert som løsningen på klimautfordringene som verden står overfor.

Usannhet 1: Problemet med oljeutvinningen er energieffektiviteten ved selve produksjonen.

Det virkelige problemet er at vi tar olje, gass og kull ut av bakken, og slipper drivhusgasser fra karbonet i oljen ut i atmosfæren ved produksjon, bruk og avfallshåndtering. Det største utslippet er ved bruken, for de fleste karbonholdige produktene.

Veikart for norsk sokkel er utgitt av Norsk olje og gass sammen med Norsk Industri. De hevder at Norge tar et kjempeløft for å kutte klimautslipp gjennom et felles veikart som viser vei til en mer energieffektiv fremtid. Det skremmende er at deres plan er å opprettholde produksjonen på dagens nivå fram til 2030. Fram til 2050 har de en ambisjon om å opprettholde posisjonen som Norges viktigste verdiskaper. De tar som utgangspunkt at for å være klimavennlig så holder det å redusere utslippet av CO2 fra selve produksjonen, de tar overhodet ikke inn over seg at den aller største mengden av CO2 er i selve oljen som produseres.

Sannheten er at vi må redusere forbruket av kull, olje og gass veldig snart. I løpet av kommende stortingsperiode må verden være på vei nedover, ellers er vi i stor risiko for å overskride både 1,5 og 2 graders målet.

Det eneste de tenker når de snakker om reduksjon av drivhusgassutslipp er akkurat det som slippes ut ved selve utvinningen. Det er jo mengden som produseres som må reduseres.

Vi må ta inn over oss: Når vi tar opp et fat olje fra bakken så vil all CO2 fra denne oljen slippe ut i atmosfæren. Dette gjelder enten utslippet ved produksjonen er redusert i forhold til tidligere eller ei, og enten den blir brukt på en energieffektiv måte eller ei. Det er selve det å ta oljen opp fra bakken som er problemet. Dette er et mye, mye større utslipp enn utslippet ved produksjon.

Usannhet 2: Løsningen er et lavutslipp samfunn.

Sannheten er at det ikke er mulig å fortsette med lavutslipp av drivhusgasser, og samtidig ta vare på verdens klima for våre etterkommere.

De snakker om lavutslippssamfunn. Som om det er noe vi vil kunne leve med. Vi må ha nullutslipp om de som kommer etter oss skal ha en god klode å leve på.

De later som om det vil være behov for en stor del olje og gass i energimiksen fram mot 2050. De sier vi kan fortsette med gass, og at det vil være nødvendig for å nå de globale klimamålene.

Usannhet 3: Det er klimavennlig å subsidiere norsk olje og gass industri.

Sannheten er at vi trenger å bruke alle tilgjengelige felles ressurser på å forberede oss på fremtidens nullutslipp samfunn.

Veikartet hevder at det er miljøvennlig å bruke mye tid og ressurser på å redusere CO2 utslippet fra produksjonen. Sitat fra Veikartet for norsk sokkel. «Ytterligere reduksjoner av utslipp fra petroleumsvirksomheten vil være krevende, og med dagens teknologiske løsninger trolig til en høy marginalkostnad.»

Det er helt tragisk. Tenk hvor mye mer langvarig nytte vi vil få om de samme ressursene legges inn i framtidens nullutslipps teknologi. Vi vinner ikke framtida ved å tviholde på fortida.

Veikartet forutsetter at myndighetene skal støtte oljeselskapene ved å subsidiere utgifter til redusert CO2 utslipp. De vil altså at staten skal subsidiere oljeutvinningen slik at den kan fortsette lenger enn det er økonomisk forsvarlig. De skisserer til og med at de skal bruke karbonfangst i forbindelse med utvinningen og at dette skal subsidieres. Sitat: «Myndighetene bør avlaste selskapenes risiko der det vil være krevende å utløse gode samfunnsøkonomiske tiltak ut fra rene bedriftsøkonomiske hensyn.»

Det er formulert på mange ulike måter at veikartet skal finansieres av myndighetene. Ikke nok med at vi skal ta ut olje som ikke er bærekraftig, og true eksistensen til de som kommer etter oss, det skal til og med subsidieres av myndighetene. Tenk så mye bedre disse pengene kan brukes til å fremme nullutslipps teknologi.

Hvis ikke vi i Norge tar ut olja kommer alle andre til å gjøre det.

Vi hører ofte argumentet om at hvis vi ikke tar ut olja, kommer alle andre til å gjøre det. Dette holder ikke, vi må ta ansvar for våre egne handlinger.

De fleste av oss forteller våre barn at det ikke er en unnskyldning at de andre barna også gjør noe galt. Vi vil at barna våre skal ta ansvar for egne handlinger, og ikke skylde på de andre.

Dette gjelder også oss som voksne mennesker. Vi kan bruke litt mer voksne ord og snakke om ærlighet og integritet, men det er helt klart at vi har et personlig ansvar for vår egen oppførsel.

Dette gjelder også oss som nasjon. Vi må ta ansvar for egne handlinger og ikke egoistisk hevde at verden tjener på at det er Norge som tar ut den siste oljen. Det er ikke logisk at vi i Norge skal fortsette å tjene penger på oljen mens alle andre land som er mye fattigere enn oss skal redusere.

Det er et selvbedrag å tro at verden tjener på norsk egoisme.

Hva kan vi gjøre da?

Vi kan bestemme oss som nasjon for at vi skal sikre verden for våre etterkommere, og lede an i veien ut av fossilalderen.

Vi tar imot forslag fra alle som har ideer til hvordan vi kan erstatte bruken av olje, kull og gass så snart som mulig, og lager et veikart til framtiden basert på disse ideene. Vi kan la de 1000 blomstrer blomstre, og så er det noen som viser seg liv laga.

Vi kan legge den samme beslutningskraften inn i utfasingen av fossilalderen i Norge som vi har lagt inn i utbytting av FM radio med DAB. Vi har også sett beslutningskraft tidligere, den gangen da røykeloven ble innført.

Dette er mulig. Vi kan få det til! Vi må bare stille oss de rette spørsmålene, så finner vi fram til de rette svarene.

Mitt forslag til 2 spørsmål er:

 • Hvordan kan vi raskest mulig avvikle fossilindustrien i Norge samtidig som vi respekterer og ivaretar alle de som i dag har sitt levebrød i petroleumsindustrien?
 • Hvordan kan vi på den raskeste måten tilrettelegge for et nullutslipp samfunn når det gjelder klimagasser?

Jeg hører gjerne forslag til enda bedre spørsmål fra deg.

Jeg vil gjerne høre fra deg i kommentarfeltet. Skriv navn og epost hvis du vil høre fra meg når jeg skriver neste innlegg.


Del gjerne innlegget

Forfatter: Brita Helleborg

Brita Helleborg er initiativtaker bak om Verden og Oss som Bor her.

2 kommentarer til «Skal vi la oljeindustrien vise oss veien?»

 1. Klar påpeking av usannhetene, og at det ikke er bukken eller reven som skal bestemme.
  Som velstående nasjon, som har høstet store inntekter fra fossilbransjen, har vi et etisk/ moralsk ansvar overfor resten av verden ved å være foregangsland i omstillingen. Dette gjelder også ved eksempelvis å gå foran ved å innføre KAF – Klimaavgift til Fordeling / til Folket.
  En gradvis omstilling vil kunne skje ved å videreføre produksjon på de felter som allerede er i drift, og å overholde allerede inngåtte avtaler og forpliktelser, men stoppe all videre utlysning av blokker.
  Med den formidable omstillingsevne vi som nasjon viste ved innfasing av oljealderen, fra nær null kompetanse til å bli verdensledende i løpet av 30 år, skulle det bare mangle at vi ikke med det kompetanse- og ressurs- grunnlag vi nå har, skulle mestre også omstilling til fornybar energi og nullutslipps- samfunnet.
  Det er nok riktig at på kort sikt er reduksjon i verdens forbruk av fossil energi langt viktigere enn reduksjon i norsk produksjon av olje og gass, – det markedet etterspør vil bli dekket i alle fall. Men vi må greie å ha et mer langsiktig perspektiv på utfordringene.

  1. Tusen takk for kommentar. Hvis Norge blir et foregangsland i omstillingen så øker sannsynligheten for at vi i verden til sammen klarer endringene i tide til at det blir bra for våre barn og barnebarn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *